Het HTSM-team

Het HTSM-team

Christel Ruijs

Marketing, communicatie & PR

Rink Lycklama à Nijeholt

Coördinator HTSM-onderzoeksprojecten

Manette Gijzen

Medewerker bedrijfsvoering

Lonneke Peters

Accountmanager kennisdeling

Denise van der Laan

Communicatiemedewerker