Kennisdelen

Kennisdelen

Leven lang leren door kennisdelen

Een belangrijke ambitie van het Centre of Expertise HTSM is om het leven lang ontwikkelen van professionals te stimuleren via kennisdeling.
Onder kennisdeling verstaan we: kennis en ervaringen uit onderzoek en onderwijs delen met de beroepspraktijk. Dat levert meerwaarde op voor alle betrokken partijen. Samen met Fontyslectoraten en onderzoeksgroepen werken we op twee manieren aan kennisdeling:

1. Hightech inspiratiesessies
Het delen van hightech-trends en resultaten uit praktijkgericht onderzoek en hoger beroepsonderwijs, met als doel:

  • Hightech werkveld informeren en inspireren over state of the art trends en de laatste ontwikkelingen.
  • Enthousiasmeren en kansen creëren voor publiek-private samenwerkingen.
  • Netwerkvorming van bedrijven, organisaties en onderwijs.

2. Lesprogramma’s voor technische professionals
Het vergroten van hightech-kennis en -kunde van professionals, met als doel:

  • Professionals up te date houden met actuele kennis en kunde uit hun vakgebied.
  • Draagvlak creëren voor samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van toegepast onderzoek.
  • Netwerkvorming van bedrijven, organisaties en onderwijs.

We ontwikkelen graag samen een inspiratiesessie of lesprogramma, voor uw medewerkers, management of leden. Interesse of meer weten?

Podcast

Wat is de impact van technologie op ons leven? Zijn computers ons over een aantal jaar de baas? Fontyslectoren Eveline Wouters en Mark de Graaf bespreken deze vragen in bovenstaande podcast.