HTSM-onderzoeksprojecten 2020/2021

Op deze pagina staat informatie over HTSM-onderzoeksprojecten die Fontys (momenteel) in samenwerking met bedrijfsleven of (zorg)instellingen uitvoert. De onderzoeken zijn onderverdeeld in drie groepen:

  1. 'Een robot krijgt geen Corona' HTSM-onderzoeken met de centrale vraag: Hoe kan hightech een bijdrage leveren aan herstel en innovatiekracht, tijdens en na de coronacrisis?
  2. TEC for Society onderzoeken binnen het thema HTSM, waarbij techniek wordt ingezet om een oplossing te vinden voor een maatschappelijk probleem.
  3. Fontys Centre of Expertise HTSM-projecten, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de oplossing voor een specifiek technisch probleem. Deze onderzoeksprojecten worden mede mogelijk gemaakt door het Fontys Centre of Expertise HTSM.
'Een robot krijgt geen Corona' HTSM-onderzoeksprojecten
TEC for Society HTSM-onderzoeksprojecten
Centre of Expertise HTSM-onderzoeksprojecten