Gamesc IoT

Games Internet of Things - Geen Ammoniak en stof in de cloud met behulp van internet of Things

Uitwisseling van sensor-gegevens tussen verschillende dataplatforms vormt veelal een bottleneck in de gezamenlijke productontwikkeling door bedrijven die elk eigen, markt specifieke expertise en standaards toepassen. De uitdaging is dan ook om verschillende loT-platforms met elkaar te verbinden, zodat ze kunnen samenwerken. (We maken daarbij een onderscheid tussen platforms zoals Azure, AWS, etcetera en machines met een lPadres zoals een voedermachine of een wasser.)

Het project "Geen Ammoniak en stof in de cloud m.b.v. loT " richt zich op deze vraag voor de agrosector en dan specifiek op luchtwassers voor de varkenshouderij. Dit is een actueel vraagstuk gezien recente ontwikkelingen rondom de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS*)

Het project wil een prototype ontwikkelen waarmee aangetoond kan worden dat het mogelijk is om door middel van sensoren actuele meetgegevens rondom stik- en fijnstof in de luchtwassers van varkensstallen beschikbaar te stellen aan diverse stakeholders van deze data, zoals agrariër, inspectiedienst, omwonenden. Het prototype wordt ontwikkeld met als uitgangspunt de INTER-IoT technologie. Deze standaard is ontwikkeld door een consortium van Europese bedrijven en ondezoeksorganisaties** met als doel om de interoperabiliteit tussen verschillende lnternet of Things (loT) -platform te ondersteunen.

De relevante onderzoeksvragen van het project zijn:

  • Hoe kan de INTER loT standaard softwarematig worden geïmplementeerd voor machine to machine (M2M) communicatie in de agro sector?
  • Hoe verhoudt de INTER loT-standaard zich tot andere standaarden voor loT interoperabiliteit, zoals lnternational Data Space voor de Smart lndustry. Verder: is de standaard geschikt voor M2M in de agro-sector?
Projectresulaten

Prototype sensornetwerk voor het meten van stik- en fijnstof in de luchtwasser van een varkens. Het prototype geeft toegang tot de meetdata aan diverse stakeholders. Analyse van de implementeerbaarheid van de lnter-loT standaard voor machine to machine communicatie (M2M) in de agro-sector.

Projectteam

Joeri van Belle, Teade Punter & vacature voor studentgroep.

Looptijd

September 2019 t/m januari 2020

*https://www.bii12.nllnieuws/raad-van-state-accepteert-pas-niet/)
**https://inter-iot.eu/consortium


Resultaten februari 2020

Er is een prototype van een sensornetwerk voor het meten van beperkt aantal waardes voor een luchtwasser van een varkensstal. Het prototype omvat een sensorsysteem, API, Dashboard, Cloud based data opslag, LoRa, MQTT.

Sensorsysteem – de metingen worden uitgevoerd op meerdere punten in de ruimte van de luchtwasser. Er zijn sensoren die in de lucht hangen, andere sensoren worden in (zuur) water gebruikt. Een deel van de sensoren werkt draadloos, een ander deel is bekabeld. Sensoren zijn geplaatst op hardware, waarvan de delen vaak niet op elkaar aansluiten. In het project is dit zo gemaakt dat de hardware protocollen met elkaar “praten” waardoor hardware, en daarmee de sensoren, met elkaar verbonden zijn. API – de communicatie tussen de storage en het dasboard verloopt via een API. Deze zorgt ervoor dat zodra de data opgevraagd wordt, deze teruggegeven wordt. Verder heeft de API een gedeelde verantwoordelijkheid voor de configuratie van het systeem.

Het onderzoek heeft inzicht opgeleverd in hoe we verder moeten met de sensoren. Hiervoor is een analyse van diverse netwerken gemaakt, waarbij Myrianed MN6 gekozen is om naast LoRa en MQTT te gaan gebruiken. MyriaNed is low power en heeft een aantal out-of-the-box sensoren die relevant voor meten aan luchtwasser zijn. Verder wordt overwogen om een Zigbee te gebruiken. De stakeholder analyse is begonnen, maar moet komende periode met Romicon Hold verder worden uitgewerkt.

Lectoraat High Tech Embedded Software

Teade Punter

08850 75859
teade.punter@fontys.nl

Projectleiding

Teade Punter

08850 75859
teade.punter@fontys.nl

Partners

Augias B.V., Romico Engineering Solutions B.V., Romico Holding