Sprint naar content
Project

OPEX Maturity Scan

Operational Excellence is voor productiebedrijven in de Brainport regio een uiterst belangrijk thema gericht op de wens tot voortdurende procesverbetering (in termen van sneller, goedkoper, beter). Van groot belang daarbij is dat wordt ingezien dat Operational Excellence een bedrijfsbrede strategie is om procesverbeteringen aan te pakken waarbij systematisch diverse stakeholders actief en continu bij verbeteringstrajecten worden betrokken.

Wat houdt het project in?

Projectdoelstelling

Dit project is gericht op het organiseren van continuous improvement op bedrijfsniveau gericht op ketenbrede ontwikkelingen. Dit vraagt om specifieke aanpakken en instrumenten, aansluitend bij de context van de supply chain. Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan de praktische bruikbaarheid voor zowel positiebepaling als voor het creëren van opties voor verdere groei.

Resultaat

Binnen het consortium van het Metaalhuis (metaalverwerkende bedrijven regio Brabant-Limburg, mkb) wordt een afstudeerproject opgezet om de maturity niveaus van de deelnemende bedrijven vast te stellen, met als doel een programma voor procesverbetering binnen het Metaalhuis op te zetten. In samenwerking met het Kaizen-instituut wordt door een afstudeerder een audit-model van het instituut verder doorontwikkeld tot een maturity model. Validatie van de OPEX maturity quick scan vindt plaats bij diverse bedrijven, o.a. bij Bercol.


Partners

Betrokken partijen: Fontys Center of Expertise HTSM, Metaalhuis, Kaizen-Instituut, Berco


Contact

Foto van persoon

Dr. C.W.G.M. (Corné) Dirne

Lector Operational Excellence