Gamesc IoT 2

Games Internet of Things - Geen Ammoniak en stof in de cloud met behulp van internet of Things

Dit onderzoek is een vervolg op HTSM-onderzoeksproject najaar 2019: Gamesc IoT

Meting van de luchtkwaliteit door burgers mogelijk maken om burgers in staat te stellen deel te nemen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Ontwikkelen van een sensornetwerk voor het bepalen van de effectiviteit van een luchtwasser voor varkensstallen. De IoT gebaseerde infrastructuur past Myrianed MN6, java(script) en tijdreeks-database toe.

Projectresulaten

Meetopstelling voor het bepalen van de effectiviteit van een luchtwasser voor het reduceren van ammoniak en fijnstof in een varkenshouderij. lnzicht in het opzetten van loT-meetopstellingen met veel, diverse sensoren, en de verspreiding van deze data naar diverse stakeholders

Projectteam

Fontys: Teade Punter
Studenten: Nick Aquina, Bas Bonthuis, Gijs van den Berg, Niels Korsten

Looptijd

Februari 2020 t/m juli 2021

Lectoraat High Tech Embedded Software

Teade Punter

08850 75859
teade.punter@fontys.nl

Projectleiding

Teade Punter

08850 75859
teade.punter@fontys.nl

Partners