Kenmerk 1: Bijdrage maatschappelijke vraagstukken

Sfeerafbeelding Fontys
Een Centre levert jaarlijks een aantoonbare (a) bijdrage in de versnelling van één of meer maatschappelijke vraagstukken (in de regio waar zij is gevestigd), (b) deelt de hiervoor ontwikkelde kennis op nationale schaal opdat andere regio’s en kennisinstellingen hiervan kunnen profiteren, er aan kunnen bijdragen en (c) integreert de verworven inzichten op een structurele wijze in het (hoger beroeps) onderwijs.

Kenmerk 1 in relatie tot ons Centre


(a) Bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken

 • Gebaseerd op SDG's (Sustainable Development Goals) maakt het Centre keuzes voor maatschappelijke vraagstukken waarnaar onderzoek wordt verricht. Hierbij richt het Centre zich met name op de technologiecomponent.
 • De onderzoeksagenda wordt tevens gebaseerd op de Brainport Nationale Actieagenda.
 • Fontys richt zich in haar corporate strategie op zes kennisthema’s. Een van die kennisthema's is Enbling Technologies. Daarbinnen worden technologieën onderzocht waarin Fontys expertise heeft. Ook wordt kennis vanuit Enabling Technlogies ingezet binnen de maatschappelijke vraagstukken waarnaar de andere Fontys kennisthema's onderzoek verrichten.

Bekijk ook het overzicht met lopende en afgeronde HTSM-gerelateerde praktijkgerichte onderzoeken.

(b) Kennis delen op nationale schaal

 • Kennisdeling vanuit het Centre of Expertise HTSM gebeurt met name op regionale schaal. Een aantal activiteiten vindt plaats op (inter)nationale schaal.
 • Het Centre is actief betrokken bij de inbreng van de Vereniging Hogescholen in het thema Sleuteltechnologieën van het Missiegedreven Innovatiebeleid.
 • Op nationale schaal is het Centre actief binnen Katapult, bij kwaliteitsborging van alle Centre of Experises binnen Nederland.
 • We vertegenwoordigen op internationale schaal het praktijkgericht onderzoek op het gebied van HTSM, samen met TechForFuture, Centre of expertise HTSM Oost.

(c) Inzichten integreren in onderwijs

 • Onderwijsmanagers worden via het Centre geïnformeerd over de resultaten van het praktijkgericht onderzoek.
 • Studenten nemen actief deel aan het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek (sluit aan op de trend van Research Based Learning).
 • Docent-onderzoekers nemen actief deel aan praktijkgericht onderzoek en delen hun ervaringen in het onderwijs.
  Sfeerafbeelding Fontys