Kenmerk 10: Opleidingen zetten studenten en docenten in

Sfeerafbeelding Fontys
Opleidingen committeren zich aan het Centre programma, door het beschikbaar stellen van studenten en docenten.

Kenmerk 10 in relatie tot ons Centre

  • Het Centre overlegt met de (betrokken) opleidingen over de samenwerking, met als inzet dat praktijkgericht onderzoek een regulier onderdeel is van het curriculum.
  • Het Centre stelt uren beschikbaar voor het doen van praktijkgericht onderzoek, waardoor het voor opleidingen mogelijk wordt hun docenten vrij te roosteren voor onderzoek.
  • Het Centre coacht en ondersteunt docent-onderzoekers bij de voorbereiding en uitvoering van praktijkgericht onderzoekt. In een masterclasss die door het Centre wordt aangeboden, komen onder andere aan de orde: projectplan, onderzoeksmethoden, subsidieaanvraag en presentaties. Daarmee raken docenten beter geëquipeerd om onderzoek te doen, waardoor de drempel voor het doen van praktijkgericht onderzoek wordt verlaagd.
  • Het Centre maakt afspraken met lectoraten over het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek (door docenten en studenten).
  • Minor- en stage/afstudeercoördinatoren commiteren zich door studenten in te zetten bij projecten en stage- afstudeeropdrachten die het Centre heeft verworven.
  Sfeerafbeelding Fontys