Kenmerk 2: Complexe vraagstukken

Sfeerafbeelding Fontys
Centres richten zich op vraagstukken met een hoge mate van complexiteit in de zin van ‘een verscheidenheid van stakeholders’, ‘meerdere betrokken disciplines’ en/of ‘multi-gelaagdheid: micro-meso en macro’.

Kenmerk 2 in relatie tot ons Centre

    • We faciliteren onderzoek naar complexe maatschappelijke vraagstukken, waarbij verschillende disciplines (zoals mens en technologie, bedrijfskunde, juridisch en robotica) samen aan onderzoek werken.
    • We organiseren dat consortia van bedrijven samenwerken aan meerjarige praktijkgerichte onderzoeken.
    • De partners van het Centre zijn te onderscheiden op meerdere niveau’s: micro (MKB, Original Equipment Manufacturers), meso (coöperaties van bedrijven), macro (brancheorganisaties).
      Sfeerafbeelding Fontys