Kenmerk 3: Bijdrage zwaartepuntvorming

Sfeerafbeelding Fontys
Centres sluiten aan bij het profiel van de hogeschool of hogescholen waaraan zij verbonden zijn, ze dragen hiermee bij aan integrale zwaartepuntvorming van een hogeschool rond onderwijs, onderzoek en doorwerking.

Kenmerk 3 in relatie tot ons Centre

  • Fontys for Society is het strategische plan voor de hogeschool in de periode 2020 - 2025. Binnen de strategie worden drie delen onderscheiden: talentgericht, onderzoekend en wendbaar. Door het stimuleren van praktijkgericht onderzoek levert het Centre een bijdrage aan de ontwikkeling van een onderzoekend Fontys.
  • Fontys organiseert onderzoek op basis van zes kennisthema’s:
  1. Enabling Technologies
  2. Smart mobility
  3. Healthy & Inclusive society
  4. Creative industry/economy
  5. Future (of) learning
  6. Sustainablility & Circularity

De technologieën van Enabling Technologies worden ingezet bij maatschappelijke vraagstukken vanuit de andere kennisthema’s. Op deze manier verbindt het Centre of Expertise alle kennisthema’s van Fontys.

Sfeerafbeelding Fontys