Kenmerk 5: Quadruple helix

Sfeerafbeelding Fontys
In een Centre zijn alle vier de ‘bloedgroepen’ van de quadruple helix als partners vertegenwoordigd, dan wel als stakeholders actief betrokken in projecten en activiteiten. Partners verbinden zich langjarig aan een Centre en leveren verplicht een substantiële inspanning (in cash en in kind). In de governance structuur van een Centre hebben (vertegenwoordigers van) alle partners zitting.

Kenmerk 5 in relatie tot ons Centre

  • Qudaruple helix:

   • Kennisinstellingen (mbo, hbo, universiteit)
   • Bedrijfsleven (coöperaties, brancheverenigingen en mkb)
   • Overheid (gemeente en provincie)
   • Burger / gebruiker (bank, business, student)
  • De huidige stuurgroep van het Centre is samengesteld uit vertegenwoordigers van de quadruple helix. De stuurgroep oefent invloed uit op het netwerk dat zij vertegenwoordigt.
  • Bedrijven, instellingen, overheden en studenten uit het netwerk van het Centre voeren meerjarige projecten uit waarin zij een substantieel aandeel leveren aan praktijkgericht onderzoek.
  • We werken samen met partners uit de quadruple helix, aan het bepalen van de focus van onderzoeksstrategie.
  • We werken samen met andere kennisinstellingen om onderzoek op verschillende TRL-niveaus te kunnen vormgeven.
   Sfeerafbeelding Fontys
   Afbeelding: een visuele weergave van de Technology Readiness Levels (TRL-niveaus)
   Universiteiten: discovery
   Hbo: development
   Mbo: demonstration
    Sfeerafbeelding Fontys