Kenmerk 6: Plan van drie jaar

Sfeerafbeelding Fontys

Een Centre heeft gezamenlijk met haar partners een plan van minstens drie jaar uitgestippeld.

Kenmerk 6 in relatie tot ons Centre

    • Het Centre stelt elke vijf jaar een businessplan op waarin ambities en plannen worden bepaald voor de voorliggende periode (van vijf jaar).
    • Bij het samenstellen van het businessplan worden de leden van de stuurgroep (vertegenwoordigers uit quadruple helix) en interne stakeholders (zoals College van Besuur en Fontys Control) nauw betrokken.
    • Het businessplan wordt frequent geëvalueerd met de stuurgroep.
    Sfeerafbeelding Fontys