Kenmerk 7: Gezamenlijke programmering

Sfeerafbeelding Fontys

Doelstellingen en de activiteiten van een Centre worden in gezamenlijkheid met alle betrokken partners in het Centre vastgesteld.

Kenmerk 7 in relatie tot ons Centre

    • Doelstellingen en activiteiten zijn verwoord in het businessplan (zie kenmerk 6).
      Jaarlijks wordt (op basis van het businessplan) een activiteitenplan opgesteld, dat door de stuurgroep wordt vastgesteld.
    Sfeerafbeelding Fontys