Kenmerk 8: Verbinder buiten - binnen

Sfeerafbeelding Fontys
Een Centre werkt value based en is een excellente verbinder van ‘buiten’ naar ‘binnen’. Er wordt te allen tijde toegewerkt naar een opbrengst die rechtdoet aan het voorliggende vraagstuk en dat voorziet in de vragen van alle stakeholders.

Kenmerk 8 in relatie tot ons Centre

    • Externe vraagstukken met een hightech-component (vanuit bedrijven en organisaties) worden door het Centre gekoppeld aan Fontys onderzoeksgroepen en lectoraten die beschikken over relevante expertise.
    • Het Centre verbindt Fontys onderzoeksgroepen en lectoraten met een goed idee voor praktijkgericht onderzoek aan bedrijven / organisaties die geïnteresseerd zijn in samenwerking met het hoger beroepsonderwijs.
    • Het Centre inventariseert de onderwerpen die voor de regio urgent en belangrijk zijn (via de Brainport-, Midpoint-, Brightlands en Smart Industry-agenda) zodat de onderzoeksvraagstukken die binnen Fontys worden geformuleerd, aansluiten bij de behoeften van de regio.
    Sfeerafbeelding Fontys