Kenmerk 9: Bijdrage onderwijsinnovatie

Sfeerafbeelding Fontys

Een Centre levert een significante bijdrage aan de onderwijsinnovatie van de hogeschool. Dit wordt ook jaarlijks verantwoord.

Kenmerk 9 in relatie tot ons Centre

    • Het Centre verwerft actuele vraagstukken uit het bedijfsleven / organisaties, waardoor studenten in hun opleiding te maken krijgen met real-life opdrachten uit de beroepspraktijk. Belangrijk aspect van onderwijsinnovatie is dat studenten werken in een contextrijke setting. Docenten houden hiermee ook beter voeling met de praktijk.
    • Het Centre maakt overzichten van de opbrengsten uit praktijkgericht onderzoek, waardoor verworven kennis en kunde uit het onderzoek kan worden ingebracht in het onderwijsprogramma.
    • Het Centre ondersteunt de ontwikkeling van de Professional Master Systemdesign, door opgedane kennis en kunde vanuit praktijkgericht onderzoek in te brengen bij de ontwikkelaars en door te ondersteunen bij de werving van studenten.
    Sfeerafbeelding Fontys