Mobiele diagnose box (1)

Kim Jansen, Archipel 2021

Onderzoeksvraag

Hoe verloopt de inzet en het gebruik van de mobiele diagnose box binnen Archipel Zorggroep?

Narratief

Het is 1 oktober 2020. De verpleegkundigen van het ambulant verpleegkundig team (AVT) gaan deze week starten met het gebruik van de mobiele diagnose box (MDB). Van tevoren zijn alle verpleegkundigen getraind in het gebruik van de box. Zo leren ze werken met het afnemen van een enkel arm index met behulp van digitale cuffs en een tablet; krijgen ze uitleg over de werking van het CRP apparaat en gaan ze oefenen met de Smartglass. 
Mevrouw van Dijk is al enkele weken aan het revalideren binnen Archipel. Ze heeft een wond op haar been die maar niet lijkt te genezen. De vraag is nu of dit ligt aan een verminderde doorbloeding of dat het een andere oorzaak kan hebben. Door het klinisch redeneren van ambulant verpleegkundige Sofie is er een voorstel bij de arts gedaan om een enkel arm index af te nemen. Dit kan inzichten geven in de doorbloeding van mevrouw haar benen. Dokter van Korthout heeft hier akkoord voor gegeven en verpleegkundige Sofie mag naar de zorgvrager toe met de cuffs en de tablet. Gelijk wordt er benoemd dat de tablet vrij snel leeg gaat en dat je hem goed op de lader moet zetten. Bij aankomst geeft verpleegkundige Sofie uitleg over de procedure en doet ze de cuffs om. In het begin wil er een cuff geen verbinding maken, dit lukt na één keer aan en uit zetten wel. Hierna beginnen de cuffs met oppompen. Aan mevrouw wordt gevraagd of ze stil wilt blijven liggen. Aan haar gelaat is te zien dat de banden erg hard worden opgepompt. Verpleegkundige Sofie valt dit ook op. Dit zou minder zijn bij de tweede keer of als je de leeftijd van de zorgvrager noteert op de tablet. De meting duurt ongeveer 10 minuten en verloopt erg soepel. Na afloop geeft verpleegkundige Sofie aan dat ze altijd de meting twee keer doet om een betrouwbaar beeld te krijgen, ze geeft ook aan dat dit in het protocol staat. Zij blijkt een van de weinige verpleegkundigen te zijn in het team die het twee keer doet, of dit ook echt zo in het protocol staat is voor velen onduidelijk. Ambulant verpleegkundige Laura benoemde: ‘’Wij hebben hem laatst uitgeprobeerd bij mij met verband eronder omdat we niet zeker wisten of dat absorberende verband kon met de EAI, maar ja bij mij gaf hij ook gewoon meteen een goede waarde aan en dan zie ik ook geen reden om het twee keer te doen’’. Volgens Laura werkt het dus ook met verband eronder. Na het uitvoeren van de EAI stuurt verpleegkundige Sofie de resultaten door naar de arts via de tablet. Om zeker te weten dat de arts de resultaten kan ontvangen maakt ze er ook nog een foto van en stuurt ze deze ook nog door naar de arts. De gegevens die ingevoerd worden blijven strikt binnen de organisatie waardoor de veiligheid van de patiëntengegevens gewaarborgd blijft. De ontwikkelaar van de app benoemd ook dat de gegevens binnen de organisatie blijven (1 Minuut Innovatie, g.d.). De ontwikkelaar benoemd: ‘’Genzõ is superveilig en voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen. Zo zijn de gegevens alleen binnen uw organisatie zichtbaar en zijn er zelfs per persoon toegankelijkheid niveaus in te stellen’’.

Achteraf bespreekt verpleegkundige Sofie het gebruik van de enkel arm index met onderzoeker Kim. Ze vertelt: ‘’Als wondverpleegkundige kijk ik naar enkel arm index, dat vind ik echt wel toegevoegde waarde hebben want nu werd er vaak gezwachteld zonder dat je een duidelijk beeld van de vaten in de benen of er werd vaak niet gezwachteld terwijl iemand wonden aan de benen had. Als het om veneus vaatlijden gaat dan wil je juist compressie geven om die wondgenezing te stimuleren. Dus nu kunnen we vaak de artsen overtuigen of de arts bevragen van goh, mogen we een enkel arm index afnemen met het zicht op wondgenezing dus dat vind ik echt wel van toegevoegde waarde’’.
Naast een enkel arm index kan er ook een CRP geprikt worden. Verpleegkundige Ingrid is blij dat het apparaat in gebruik is en ziet hier de toegevoegde waarde zeker van in. Het gebruik van het CRP apparaat scheelt reistijd voor de arts en is efficiënter dan wanneer een zorgvrager naar het ziekenhuis moet. Zo kan de zorgvrager in zijn of haar eigen omgeving blijven, dit is vooral heel erg fijn voor zorgvragers in de PG-setting. Verpleegkundige Ingrid benoemd: ‘’Je hoeft niet op een op een dokter te wachten die langs moet komen, je kunt gewoon CRP doorgeven en dan gaat de dokter al na van oké nou ja goed he cliënt hoest, koorts, CRP verhoogt we starten antibiotica’’. Het enige wat een nadeel blijkt te zijn aan het CRP apparaat is dat het eerst vijftien minuten moet blijven staan voor het gebruikt kan worden, maar dit valt te overzien gezien de voordelen volgens de verpleegkundigen van het AVT. 

Over de smartglass is verpleegkundige Ingrid een stuk minder enthousiast. Ze vertelt dat ze hier vijf keer mee heeft gewerkt waarvan er maar een poging succesvol is geweest. Dit was in een situatie waar het vrij dringend nodig was. Meneer Jansen had plots last van koorts en voelde zich niet goed. Ingrid wilde de arts mee laten kijken maar toen ze contact probeerde te leggen met de dienstdoende arts via de bril kon de arts niet opnemen. Dokter van Korthout benoemt hierbij dat wanneer het een paar keer niet lukt, dit dit haar ook geen motivatie geeft om het de volgende keer weer te proberen. De meest voorkomende problemen zijn het niet krijgen van verbinding en dat de artsen niet kunnen opnemen wanneer ze gebeld worden. Hierdoor kan het voorkomen dat ze alsnog naar de zorgvrager toe moeten. Het is niet gebruiksvriendelijk en ligt momenteel bij de ontwikkelaar waardoor het überhaupt niet gebruikt kan worden. De voordelen worden wel ingezien wanneer deze problemen verholpen zijn, omdat het een hoop reistijd zal schelen voor de artsen en sneller gehandeld kan worden. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een acute situatie waarbij een arts dient mee te kijken bij de zorgvrager.

Verpleegkundige Ingrid benoemd dat de MDB een positieve invloed kan hebben op de kwaliteit van de zorg. Ze geeft hierbij voorbeelden zoals het feit dat je sneller kan handelen en een behandeling kan starten. Ook bij het prikken van bloed voor een CRP waarde is het gunstiger om een bekend gezicht aan het bed te hebben die de zorgvrager al kent in plaats van een medewerker van de prikdienst. Eveneens geeft het de verpleegkundige een grotere verantwoordelijkheid over de zorgvrager omdat ze zelf de situatie dient in te schatten en stappen moet nemen om de juiste zorg voor de zorgvrager uit te zetten. 

Bij navraag bij de arts wordt er benoemd dat het allemaal nog niet naar behoren werkt. Volgens de arts kan er nog niet worden gesproken over het hebben van vertrouwen en bekwaamheid richting de verpleegkundigen, het moet eerst meer ingezet gaan worden. ‘’Dat betekent dat je het regelmatig moet inzetten. Als het niet regelmatig wordt ingezet omwille van welke reden dan ook dan kunnen we niet praten over bekwaamheid’’. Zodra het wel ingezet wordt is het belangrijk dat de verpleegkundigen ook weten wat ze aan het doen zijn: ‘’Dus dat betekent dat de verpleegkundige niet enkel de theorie goed moet weten en kennen maar moet ook meedenken en beetje redeneren wat je gaat doen en waarom je dat gaat doen’’.

 Nog niet alle mogelijkheden van de MDB worden benut. Dit komt omdat er vaak de tijd er niet voor is of omdat er simpelweg niet aan gedacht wordt. Doordat bijvoorbeeld de Smartglass vaak niet werkt, is dit niet bevorderlijk voor de motivatie. De oorzaak van het weinige gebruik ligt volgens de verpleegkundige aan de covid-19 uitbraak. Hierdoor hebben de verpleegkundigen van het ambulante team het te druk met het uitvoeren van corona testen op de afdelingen. De arts en twee andere verpleegkundigen geven aan dat het in deze tijd gewoon goed ingezet kan worden, de zorg blijft toch wel doorgaan. Hier zijn ze het dus nog niet helemaal over eens.