Project

Bouwen aan Talent

Bouwen aan Talent is een driejarige samenwerking tussen Lumens/Dynamo Jeugdwerk, de gemeente Eindhoven en het Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst (2020-2023). Het doel is om vanuit het Talentologisch Lab de werkzame principes van het talentgerichte jeugdwerk te expliciteren en hiermee Dynamo Jeugdwerk verder te professionaliseren en profileren.   

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Het project bestaat uit drie fases:

- Oriëntatie (2020-2021): Wat is de impact van talentprogramma’s Commit en Tech Playground op de veerkrachtige identiteitsvorming van de deelnemende jongeren? Wat doet het met de pedagogische relatie? Wat doet het met emoties en aspiraties?

- Toepassing (2021-2022): Hoe kunnen professionals van Dynamo Jeugdwerk de methodische en theoretische principes van talentgericht werken concreet vertalen naar het professionele handelen, zodat het bijdraagt aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid van jongeren en hun netwerk?

- Valorisatie (2022-2023): Hoe kunnen we de opgedane kennis vertalen naar het pedagogische onderwijs en werkveld?


Brouns, Y. (2019). Bouwen aan Talent. 40 portretten van jongeren uit Eindhoven. Eindhoven: FRITS magazine


Contact

Foto van persoon

Dr. M.J.B. (Maike) Kooijmans

Lector Opvoeden voor de Toekomst