Project

Empty Farm to Fill

Het project ‘Empty Farm to Fill’ beoogt door middel van ontwerpgericht onderzoek een pedagogische vrijplaats te creëren in de regio Tilburg, waar kinderen en jongeren van 10 tot 23 jaar kunnen ont-moeten, maken en creëren, zowel binnen als buiten schooltijd.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Zoals de projecttitel zegt: in dit project wordt zonder vooropgezette ideeën met het ontwerpproces gestart: daarmee bedoelen we dat niet een curriculum, een beleidsdoel of de ideeën van professionals, maar de talenten en dromen  van kinderen het vertrekpunt zijn. Bij de totstandkoming van die vrijplaats wordt in hoge mate (mede)eigenaarschap gegeven aan kinderen en jongeren. De opbrengst van het project is een blauwdruk waarin de werkzame principes voor een vrijplaats-ontwerp zijn weergegeven. Hierdoor kunnen ook elders pedagogische vrijplaatsen ontworpen worden die bijdragen aan veerkrachtige identiteitsontwikkeling.  


Contact

Foto van persoon

K. (Kors) Perdijk

Senior onderzoeker

Foto van persoon

I. (Ingo) Wijts

Docentonderzoeker

Foto van persoon

E. (Eva) Saeboe

Praktijkonderzoeker