Project

Opgroeien en opvoeden in een prestatiemaatschappij

Uit verkennend onderzoek van het Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst (Fontys Hogeschool Pedagogiek) blijkt dat in onze prestatiesamenleving welzijn en geluk van kinderen en jongeren onder druk staat (Pouw et al. 2019).  

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Hoewel ouders graag willen dat hun kinderen ‘het gaan maken’ rapporteren zij dat het allerbelangrijkste doel van de opvoeding is, dat hun kinderen gelukkig opgroeien. Maar hoe voeden we kinderen op tot geluk in een samenleving die sterk gericht is op prestaties? Welke keuzes maken ouders in het overdragen van waarden? Welke moraal of levensbeschouwing willen ouders meegeven aan hun kinderen.

Op basis van deze vragen worden momenteel voorbereidingen getroffen voor een promotieonderzoek.


Pouw, J. (2021). Pedagogische relatie: Optimaal opgroeien en leren. Podcast Pedagogische Verantwoord: https://anchor.fm/pedagogischverantwoord/episodes/24-Pedagogische-relatie-optimaal-opgroeien-en-leren-met-Jeroen-Pouw-etpfkl

Pouw, J. (2020). Pedagoog, durf in te spelen op geluk. In: De Jong, W, Becker, J, De Deckere, H., Metselaar, J., Schonewille, I., & Van der Poel, L. (2020). Pedagoog, durf te spelen! Amsterdam: Uitgeverij SWP

Kuijpers, A. (2019). Persoonsvorming en wereldburgerschap in het Domeinonderwijs. De beleving van de eerste groep leerlingen. Onderzoeksrapportage. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek | Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Pouw, J., Mulder, L., Kuijpers, A. en Kooijmans, M. (2019). Wat betekent het om op te groeien en op te voeden in vloeibare tijden. Opbrengsten project vraagarticulatie. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek, Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Kooijmans, M. (2019). Talentologie. Een pedagogische reactie op prestatiedruk in onderwijs en opvoeding. Pedagogiek in Praktijk, 24(109), 14-18.

Kooijmans, M. (2019). Talentologie, voorbij een neoliberale focus op talentontwikkeling. Jeugdbeleid, 13(1), 13–37.

Nguyen, B. (2019). Samenwerken in het Domeinonderwijs. Afstudeerscriptie. ‘s-Hertogenbosch: Fontys Hogeschool Pedagogiek. Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Dekker, N. den. (2019). De prestatiemaatschappij. Een kwalitatief onderzoek naar de ervaren impact van de prestatiemaatschappij op de huidige generatie jongeren. Masterthesis. Utrecht: Universiteit Utrecht. Youth, Education and Society. 

Kooijmans, M. (2018, 20 september). Help jongeren de focus op prestaties te relativeren.

Kooijmans, M. & Huisman, D. (2018). Belofte zijn, belofte worden. Over kansen en schaduwzijden van onze prestatiesamenleving. In: De Jong, W., Bekker, J., De Deckere, H., Schonewille, I. & Van der Poel, L. (Red.) De belofte van de jeugd?! Pedagogiek in de 21e eeuw. Amsterdam: Uitgeverij SWP. 


Contact

Foto van persoon

T. (Tom) van den Eertwegh

Docentonderzoeker

Foto van persoon

J.A.H. (Jeroen) Pouw

Docentonderzoeker