Project

Speelforum

Het lectoraat is medeoprichter van het landelijk docentennetwerk ‘Werk maken van spelen’ dat geïnitieerd is door Froukje Hajer, auteur en adviseur jeugdbeleid en kinder-rechten rond ‘Kind, Spel en Ruimte’ (Hajer, 2016). 

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Dit netwerk heeft als doel speelkansen voor kinderen te vergroten in de brede maatschappelijke opvoedcontext, door het thema te agenderen bij pedagogische en sociaal agogische opleidingen. Aanleiding voor dit initiatief is de noodkreet uit diverse opvoedpraktijken dat in onze prestatiesamenleving het spelende kind onder druk staat, ook vanwege de dominante gerichtheid op cognitief talent. Dit geldt ook in steeds grotere mate voor het jonge kind, bijvoorbeeld in opvoedpraktijken binnen de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). Studenten van de minor Spelenderwijs van Fontys Hogeschool Pedagogiek werken door onderzoeksopdrachten aan een sterkere positionering van spel in het pedagogisch domein en het curriculum van de opleiding Pedagogiek.

https://ruimtevoordejeugd.nl/


Schouten, M. (2019). Spel moet in beroepsopleidingen. Buiten Spelen, jaargang 2019, nr. maart

Contact

Foto van persoon

Dr. M.J.B. (Maike) Kooijmans

Lector Opvoeden voor de Toekomst