Sprint naar content

Active ageing, een interdisciplinaire aanpak bij dementie

Door vergrijzing groeit het aantal mensen met dementie. Daarnaast groeit het tekort aan zorgpersoneel. Deze factoren onderstrepen het belang van innovatieve werkwijzen in de zorg voor mensen met dementie. Als zorg- of welzijnsprofessional heb jij hierin een belangrijke taak.

In de module ‘Active ageing, een interdisciplinaire aanpak bij dementie’ leer je in 20 weken om een vraagstuk dat speelt bij jouw cliënt(en) en/of op jouw locatie of afdeling op innovatieve en methodische wijze op te lossen. Het doel hierbij is altijd het behoud of het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt(en), waarbij je werkt vanuit het perspectief van active ageing. Dit betekent dat je holistisch denkt en handelt en naar alle facetten van het leven van de cliënt kijkt. Van daaruit signaleer je kansen en mogelijkheden en inventariseer je oplossingsmogelijkheden die bijdragen aan het zo veel mogelijk actief ouder worden van de cliënt. Het bevorderen van een zo groot mogelijke eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt staan hierbij centraal. Je verdiept je grondig in de leefwereld van de cliënt én in de kansen en eventueel aanwezige risico’s voor het vormgeven van een active ageing aanpak op de locatie of afdeling waar je werkzaam bent. Het ontwikkelen van oplossingen doe je niet alleen, maar samen met de cliënt(en), diens mantelzorgers, collega’s van je eigen locatie of afdeling, en waar nodig ook met andere disciplines. Je bent hierbij in staat om partijen aan elkaar te verbinden, mensen in beweging te krijgen om zodoende tot de best passende oplossing te komen voor de cliënt.

De module heeft één lesdag per week waarbij je door docenten met expertise op het gebied van active ageing gecoacht wordt in het analyseren en oplossen van een vraagstuk waaraan je gedurende de module werkt. Hetgeen je in de module leert kun je dus direct toepassen in je werk. Interactieve workshops waarin je samen met je medestudenten leert werken met passende methodieken en tools worden afgewisseld met inspiratiesessies waarin een expert je meeneemt in de laatste ontwikkelingen op een inhoudelijk thema (bijvoorbeeld de inzet van zorgtechnologie of interdisciplinair samenwerken). Gedurende de lesdag wordt ook aandacht besteed aan coaching op je professionele ontwikkeling, en coaching op je samenwerkingsvaardigheden.

Sfeerafbeelding Fontys


Doel

Het doel van de module is om de vaardigheden van deelnemers te vergroten op het gebied van het methodisch en op innovatieve wijze oplossen van een vraagstuk dat speelt bij een cliënt of cliënten met dementie.

Raamwerk voor positieve gezondheid van Huber

In de module kijk je naar het leven en de beleefwereld van de persoon of personen met dementie vanuit het perspectief van Active Ageing. Het raamwerk voor Positieve Gezondheid is een hulpmiddel om active ageing bij mensen met dementie te bevorderen. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die brede benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren (IPH, 2022). Dit raamwerk kan je helpen om inzicht te krijgen in de (be)leefwereld van de persoon of personen met dementie. Mede vanuit deze inzichten kun je passende interventies ontwikkelen voor Active Ageing bij deze persoon of personen.

Sfeerafbeelding Fontys

Voor wie

De module is speciaal ontworpen voor Active Ageing Verpleegkundigen van zorgorganisatie TanteLouise.


Praktische informatie

Startdatum

6 februari 2023

Einddatum

10 juli 2023

Lesdagen

Alle maandagen van 6 februari t/m 10 juli (m.u.v. feestdagen en reguliere schoolvakanties)
Van 9.00 tot 17.00 uur.

Locatie

Campus Stappegoor
Gebouw P1
Prof. Goossenslaan 1
Tilburg

Niveau

Associate Degree denkniveau

Vooropleiding

Mbo-4

Werkplek

Voor deze module is een werkplek vereist. Hieraan wordt door alle deelnemers van tanteLouise reeds voldaan. Zij hebben de rol van Active Ageing verpleegkundige, en werken vanuit die hoedanigheid met de doelgroep (ouderen met dementie).

Studiebelasting

12-16 uur per week, waarvan:
8 uur lesdag
4-8 uur zelfstudie

Docenten

Dr. Lia Baars en Drs Paul Gielen.

Online kennismakingsbijeenkomst
17 januari van 14 tot 16.30 uur

• Maak kennis met de docenten
• Ontvang algemene informatie over de inhoud en opzet van de module
• Deel je eerste idee over het praktijkvraagstuk waarmee je gedurende de module aan de slag wil gaan

Aanmelden

Meld je aan voor deze cursus via deze link