Sprint naar content

Doel

Doel

Het doel van de module is om de vaardigheden van deelnemers te vergroten op het gebied van het methodisch en op innovatieve wijze oplossen van een vraagstuk dat speelt bij een cliënt of cliënten met dementie.

Raamwerk voor positieve gezondheid van Huber

In de module kijk je naar het leven en de beleefwereld van de persoon of personen met dementie vanuit het perspectief van Active Ageing. Het raamwerk voor Positieve Gezondheid is een hulpmiddel om active ageing bij mensen met dementie te bevorderen. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die brede benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren (IPH, 2022). Dit raamwerk kan je helpen om inzicht te krijgen in de (be)leefwereld van de persoon of personen met dementie. Mede vanuit deze inzichten kun je passende interventies ontwikkelen voor Active Ageing bij deze persoon of personen.

Sfeerafbeelding Fontys