Sprint naar content

Over de module

Door vergrijzing groeit het aantal mensen met dementie. Daarnaast groeit het tekort aan zorgpersoneel. Deze factoren onderstrepen het belang van innovatieve werkwijzen in de zorg voor mensen met dementie. Als zorg- of welzijnsprofessional heb jij hierin een belangrijke taak.

In de module ‘Active ageing, een interdisciplinaire aanpak bij dementie’ leer je in 20 weken om een vraagstuk dat speelt bij jouw cliënt(en) en/of op jouw locatie of afdeling op innovatieve en methodische wijze op te lossen. Het doel hierbij is altijd het behoud of het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt(en), waarbij je werkt vanuit het perspectief van active ageing. Dit betekent dat je holistisch denkt en handelt en naar alle facetten van het leven van de cliënt kijkt. Van daaruit signaleer je kansen en mogelijkheden en inventariseer je oplossingsmogelijkheden die bijdragen aan het zo veel mogelijk actief ouder worden van de cliënt. Het bevorderen van een zo groot mogelijke eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt staan hierbij centraal. Je verdiept je grondig in de leefwereld van de cliënt én in de kansen en eventueel aanwezige risico’s voor het vormgeven van een active ageing aanpak op de locatie of afdeling waar je werkzaam bent. Het ontwikkelen van oplossingen doe je niet alleen, maar samen met de cliënt(en), diens mantelzorgers, collega’s van je eigen locatie of afdeling, en waar nodig ook met andere disciplines. Je bent hierbij in staat om partijen aan elkaar te verbinden, mensen in beweging te krijgen om zodoende tot de best passende oplossing te komen voor de cliënt.

De module heeft één lesdag per week waarbij je door docenten met expertise op het gebied van active ageing gecoacht wordt in het analyseren en oplossen van een vraagstuk waaraan je gedurende de module werkt. Hetgeen je in de module leert kun je dus direct toepassen in je werk. Interactieve workshops waarin je samen met je medestudenten leert werken met passende methodieken en tools worden afgewisseld met inspiratiesessies waarin een expert je meeneemt in de laatste ontwikkelingen op een inhoudelijk thema (bijvoorbeeld de inzet van zorgtechnologie of interdisciplinair samenwerken). Gedurende de lesdag wordt ook aandacht besteed aan coaching op je professionele ontwikkeling, en coaching op je samenwerkingsvaardigheden.

Sfeerafbeelding Fontys