Blijf aan Z | gezond en wel in de zorg

De schaarste aan zorgmedewerkers is een mondiaal probleem en studies wijzen op het belang van behoud naast werving van zorgmedewerkers. Elke zorgorganisatie krijgt in deze tijd te maken met vacatures die open blijven staan en medewerkers die uitvallen of vertrekken (de organisatie of het beroep). Het is daarom belangrijk dat we de uitstroom en uitval van zorgprofessionals verminderen. Een deel van de oplossing om personeel langer te behouden is werkbaar werk, dat wordt gedefinieerd als werk waarvan je niet ziek of overspannen wordt, motiverend en boeiend is, en kansen biedt op leren en ontwikkelen. Zodoende behouden we waardevolle professionals.


Doel

FHMG is partner van het Interreg Nederland-Vlaanderen project Blijf aan Z. In het project ontwikkelen we pilots, waar vragen worden gesteld zoals: Welke invloed hebben getrainde ‘Team Champions’ op de veerkracht van een team en de intentie om te blijven? Welke invloed hebben direct leidinggevenden zelf, middels hun leiderschapsstijl, op de werkplekcultuur en de intentie van de medewerker om te blijven? Wat moet gemonitord worden in een dashboard zodat teams, leiders en managers trends en uitdagingen kunnen identificeren en tijdig ingrijpen?


Resultaten

De resultaten van dit project zullen zijn:

  • een raamwerk van voorspellers van uitstroom en uitval op organisatie niveau, bijvoorbeeld, niet loon, wel veerkracht ; geen technologie, wel innovatieve arbeidsorganisatie.
  • een digitaal 'dashboard', een monitoring instrument, om deze voorspellers in organisaties op te volgen.
  • inzichten verwerven in de invloed van Team Champions als innovatieve manier om veerkracht op individueel en teamniveau te versterken en zo het behoud te verbeteren.
  • inzichten werven in de invloed van leidinggevenden zelf, en hun leiderschap, op het boeien en binden van zorgmedewerkers.


Aanpak

Naast het ontwikkelen van een digitaal dashboard en meetmethode, worden twee ontwikkeltrajecten ontwikkeld: Team Champions en Leiden om te boeien en binden. Voor beiden ‘interventies’ worden deelnemers geworven uit teams binnen zorgorganisaties. Bij de deelnemende teams worden zorgmedewerkers geworven voor het Team Champions traject (2 per team), en/of direct leidinggevenden voor het leiderschap traject (1 per team).

Voor de Team Champions interventie wordt een 5 daagse scholing en maandelijks individuele coaching georganiseerd. De deelnemende leidinggevenden worden lid van een leergemeenschap die maandelijks bijeenkomsten heeft waarin ze op hun leiderschap bevraagd worden en gaan experimenteren.

Consortium

Dit project is gesubsidieerd door Interreg Vlaanderen-Nederland en een consortium van het Gouverneur Kingsbergencentrum de Provincie Antwerpen, de Universiteit van Antwerpen, Hogeschool Thomas Moore, het Gielsbos Woonzorgcentrum, het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Transvorm en Fontys Hogeschool ICT.
De looptijd is van 1 april 2021 tot 31 december 2022


Betrokken docenten en onderzoekers van FHMG

Shaun Cardiff
Johan van Schijndel (leergemeenschap faciliteren)
Anne van Giesbergen
Olga Gershuni (literatuurstudie)

Sfeerafbeelding Fontys

Blijf aan Z - logo's partners Europa

Contactpersoon:

Dr. Shaun Cardiff

Senior onderzoeker