Hoe onderzoeken we?

Onderzoeksdesign

Als onderzoeksdesign gebruiken we het (multiple) casestudy-onderzoek. Hierin worden data verzameld via:
1. Meerdere dataverzamelingsmethoden
2. Meerdere meetmomenten
3. Meerdere perspectieven: vanuit de zorgvrager, zorgverlener, naaste, manager, ict-deskundige etc.

De verzamelde data worden geanalyseerd om kernthema’s te identificeren. Deze kernthema's vormen de bouwstenen voor een narratief.

Het narratief

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in een narratief waarmee je het persoonlijk perspectief invoelbaar maakt. Je vertelt het verhaal over zorgtechnologie binnen de onderzoeksetting, waarbij de inhoud van het verhaal voortkomt uit de data-analyse van de informatie die is verzameld.

Meta-analyse

Om nog een slag dieper te gaan, voert de projectgroep Langer Veilig Thuis een meta-analyse uit op alle narratieven. Op basis hiervan formuleren we overkoepelende conclusies over zorgtechnologie. Deze bieden overstijgende inzichten: 'wat werkt voor wie in welke situatie?'

Sfeerafbeelding Fontys