Meer info voor studenten


Welke studenten kunnen meedoen met het project Langer Veilig Thuis (LVT)?

Studenten Verpleegkunde

Je kunt meedoen als je stage loopt bij één van de betrokken VVT- instellingen en je je stage- of afstudeeropdracht aan het Langer Veilig Thuis project kunt verbinden. De voorwaarde is dat er vanuit de stageplek een opdrachtgever is die als contactpersoon de opdracht afstemt met de projectleider (digitaal en/ of face-to-face). Als dit contact nog gelegd moet worden bij de start van de stage, neem je zelf het initiatief om de (potentiele) opdrachtgever en de projectleider LVTde projectleider Langer Veilig Thuis met elkaar in contact te brengen.

Bij de opleiding Verpleegkunde kun je het afstudeerproject in duo’s uitvoeren. Dit wordt zelfs aangemoedigd, zodat je van en met elkaar leert. Duo’s kunnen binnen één instelling of tussen instellingen worden gevormd. Vorm je een duo, dan adviseren we om een gezamenlijk thema te kiezen. Als randvoorwaarde geldt dat je beide het onderzoek uitvoert binnen een eigen (gedefinieerde) onderzoekspopulatie en garant staat dat data-analyse en resultaatbeschrijving voor die doelgroep door jouzelf is uitgevoerd.

Studenten Toegepaste Gerontologie, Manangement in de Zorg, Minor Health TEC en Zorg en Technologie

Alle studenten van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid kunnen zich aan het project Langer Veilig Thuis verbinden. Over deelname en de voorwaarden kun je contact opnemen met Anne-mie Sponselee voor de opleidingen Toegepaste Gerontologie en Management in de Zorg. En met Marianne Nieboer voor de minor Health TEC en de opleiding Zorg en Technologie.

Studenten van andere Fontysopleidingen

Het is voor studenten van andere opleidingen binnen Fontys ook zeker mogelijk om mee te doen met het project Langer Veilig Thuis. Al of niet in multidisciplinaire samenstelling. Neem hiervoor contact op met je eigen opleiding én laat ook Teatske van der Zijpp (van het Langer Veilig Thuis-project) weten dat je interesse hebt.


Duur van een project

Een project duurt minimaal 10 weken tot maximaal 1 jaar. Dit is afhankelijk van de duur van de stageopdracht.