Lerend Innoveren met Verhalen over Technologie

In dit project werken studenten, docenten en zorgprofessionals samen aan de evaluatie van technologie voor zorg aan ouderen in de regio Zuidoost-Brabant. Een greep uit technologische toepassingen die worden ingezet voor een digitale transformatie van zorg zijn: beeldschermzorg, robots, sensoren, medicijndispensers en smart glasses. We delen onze bevindingen met elkaar voor praktijkontwikkeling en professionalisering.


Doel

We onderzoeken hoe technologie kan bijdragen aan eigen regie en zelfredzaamheid van ouderen, ofwel hoe technologie op een persoonsgerichte manier toegepast kan worden. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe technologie de druk, die hun (mantel)zorgverleners ervaren, kan verlichten.


Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden in verhalende vorm (een narratief) gepresenteerd, waarmee we de persoonlijke perspectieven van betrokkenen invoelbaar maken. Om nog een slag dieper te gaan, voert de projectgroep een meta-analyse uit op alle narratieven. Dit biedt overstijgende inzichten over wat werkt voor wie in welke situatie.


Aanpak

Als onderzoeksdesign gebruiken we (multiple) casestudy-onderzoek. Data over het gebruik van zorgtechnologie wordt verzameld via meerdere methoden, op meerdere momenten en vanuit meerdere perspectieven, en een case-narratief vloeit voort uit het data analyse proces.


Consortium

Dit project is gesubsidieerd uit transitiemiddelen. Het project wordt uitgevoerd door Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid in samenwerking met VVT instellingen in de regio Zuidoost-Brabant.


Betrokken onderzoekers

Dr. T.J. (Teatske) van der Zijpp

Lector Technologie in het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving

Dr. Shaun Cardiff

Senior onderzoeker

Marianne Nieboer

Docentonderzoeker

dr. Christi Nierse

Docentonderzoeker

Hélène van den Nieuwenhoff

Docentonderzoeker