Lectorale rede Miranda Snoeren

Sfeerafbeelding Fontys


Uitnodiging


Op 11 november 2021 spreekt dr. Miranda Snoeren haar lectorale rede uit, getiteld: Professionele werkplaatsen als lerende ecosystemen: de complexiteit van meervoudige samenwerkingen.

Het zorg- en sociale domein kenmerkt zich door snelle ontwikkelingen en grote veranderingen. Deze komen voort uit technologische vernieuwingen, de vergrijzing, stijgende kosten en personele tekorten. Het is belangrijk aandacht te hebben voor preventie en het is noodzakelijk om slimme oplossingen te vinden om de zorg- en dienstverlening hoogwaardig en betaalbaar te houden. Dit vraagt om samenwerking tussen beroepspraktijk, onderwijs, (lokale) overheid en burgers. Het lectoraat Professionele Werkplaatsen: samenwerken met impact doet onderzoek naar deze meervoudige samenwerkingen. Hierbij richt het lectoraat zich op Professionele Werkplaatsen: samenwerkingsverbanden die gesitueerd zijn in het zorg en sociaal-maatschappelijke domein waarbinnen actoren lerend en onderzoekend samenwerken en gezamenlijk innoveren.
In haar rede belicht Miranda de wederkerigheid en relationele dynamieken van meervoudige samenwerkingen en gaat zij op zoek naar het antwoord op de vraag hoe impactvolle Professionele Werkplaatsen te realiseren zijn. Aansluitend wordt Miranda geïnstalleerd als lector Professionele Werkplaatsen.

Congres
Voorafgaand aan de rede vindt het congres Professionele Werkplaatsen: samen leren en onderzoeken in de beroepspraktijk plaats. Het congres is bedoeld voor professionals uit het werkveld, docenten, studenten, managers, bruggenbouwers, onderzoekers en andere geïnteresseerden in het leren en werken op het grensvlak van opleiding en beroepspraktijk.

Meer informatie over het congres vind je hier.


Programma congres

9.30 uur                    Inloop
10.00 uur                  Plenaire aftrap
10.45 uur                  Interactieve sessies
12.30 uur                  Lunch 
13.00-14.30 uur       Interactieve sessies

Formeel programma (zowel fysiek als online bij te wonen)

15.00 uur                  Welkom – Karen Cox, directeur Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid
15.15 uur                  Inleiding – Joep Houterman, voorzitter College van Bestuur
15.30 uur                  Lectorale rede door dr. Miranda Snoeren
16.00 uur                  Paneldiscussie o.l.v. dagvoorzitter Ties Sweyen
16.30 uur                  Officiële installatie
16.45-18.15 uur       Borrelen, netwerken en napraten

Locatie
Seats2meat in de LocHal in Tilburg.
Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg


Met vriendelijke groet,

Karen Cox,
Directeur Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid

Foto Miranda Snoeren: Laura Jacobs Fotografie