Project

Professionalisering in ZorgInnovatieNetwerken

Onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties werken samen om de (integrale) ouderenzorg in de wijk te versterken. 

Wat houdt het project in?

In dit tweejarig project werken onderwijs-, zorg- en welzijnsorgnaisaties samen om de (integrale) onderenzorg in de wijk te versterken. De innovaties die hieruit voortkomen worden vervolgens vertaald naar het mbo- en hbo-onderwijs. De oganisaties gaan in eigen leernetwerken aan de slag met lokale vraagstukken.

Meer informatieSfeerafbeelding Fontys