Project

Circular Entrepreneurship

Een praktische aanpak voor circulair ondernemen, met aandacht voor materiaalgebruik, verdienmodellen en marketingstrategieeën.

Wat houdt het project in?

Het RAAK project “Circulair ondernemen: van concept naar praktijk” wil een nuttige bijdrage leveren aan duurzame economische groei van het MKB-bedrijfsleven. Het project heeft als doel ondernemers handvaten te bieden om stapsgewijs en weloverwogen tot een circulaire bedrijfsvoering te komen.

Projectdoelstelling

De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kan het concept circulaire economie voor het MKB worden vertaald in een praktische aanpak voor circulair ondernemen met aandacht voor materiaalgebruik, verdienmodellen en marketingstrategieën?

Resultaat

 https://www.fontys.nl/actueel/fontys-start-kennistraject-circulair-ondernemen-voor-mkb-bedrijven/


Contact

Projectleider: Fons Claessen