Over het lectoraat

Het lectoraat Smart Marketing & Strategie bevindt zich in het midden van de gouden driehoek 'Wetenschap - Onderwijs - Maatschappij' en bestudeert het brede thema van verbondenheid. We leven momenteel in een smart connected wereld waarin technologie verbonden is met technologie, mensen verbonden zijn met mensen en mensen verbonden zijn met technologie.

Over het lectoraat

Het lectoraat ontwerpt en test oplossingen voor uitdagingen en problemen binnen een marketing-, management- en retailcontext die ontstaan als gevolg van deze verbondenheid. Het lectoraat Smart Marketing and Strategie verricht onderzoek op hoog niveau, met de methodologische focus op Design Science Research, samen met studenten en externe partners op een zodanige manier dat er een triple win ontstaat: nieuwe wetenschappelijke kennis, nieuwe praktische inzichten en nieuwe kansen voor alle stakeholders.

Wat is Smart Marketing & Strategie?

Medewerkers van het lectoraat leggen het uit in deze video

Drie onderzoekslijnen

Het lectoraat heeft de volgende onderzoekslijnen uitgezet:

  1. Hoe kan slimme technologie worden geadopteerd in een marketing- en retailomgeving op een zodanige manier dat het bijdraagt aan het stimuleren van business of helpt bij het bereiken van organisatiedoelen? (smart technology & business).
  2. Hoe kan slimme technologie helpen om de relatie van een organisatie met de klant te verbeteren of helpen bij het vervullen van de wensen en behoeften van de klant? (smart technology & de klant). De onderzoeksgroep is maatschappelijk betrokken en betrekt bij het vinden van antwoorden op de onderliggende onderzoeksvragen onder deze onderzoekslijnen ook een ethisch perspectief en focus op een circulaire economie. Aangezien het lectoraat midden in de Brainport Area is gevestigd, vormt dit gebied het natuurlijke speelterrein van het lectoraat.
  3. Als derde heeft het lectoraat ook een interne oriëntatie, hier ligt de focus op het verbeteren van het onderwijs aan onze studenten, waardoor zij beter voorbereid zijn op hun toekomst. Namelijk: Hoe kunnen we bijdragen aan het verbeteren van het bedrijfsonderwijs aan ons instituut in een tijdperk van digitale transformatie? (bedrijfsonderwijs & digitale transformatie).