Project

Social credits for Volunteers

Het project 'Sociale Kredieten voor Vrijwilligers: Een innovatief waardesysteem gebaseerd op digitaal vertrouwen & transparantie' is een Fontys TEC for Society project.

Wat houdt het project in?

De belangrijkste onderzoeksvraag van het project luidt: "Kan het gebruik van een digitaal waarderingssysteem voor een vrijwillige inzet voor een sociale en duurzame wereld zorgen voor een groeiende betrokkenheid van de lokale gemeenschap en meer impact?". Impact betekent een toename van het totaal aantal uren inzet, het aantal deelnemers en activiteiten, en een positieve herwaardering van het vrijwilligerswerk als zodanig en de impact op de samenleving. Binnen een samenwerkingsverband van Fontys instituten (FHICT, FHRMP, FHSS, FHMM), maatschappelijke onderneming Possible en een aantal partners (Stichting IkWil) werken we toe naar een gezamenlijke pilot van één jaar (start in 2019) van een vrijwilligerswaarderingssysteem, gekoppeld aan een externe praktijkgerichte onderzoekssubsidieaanvraag. Met dit project dragen Fontys en de genoemde partners bij aan sociale innovatie en sociale transformatie in de regio, ondersteund door de nieuwste ICT (Blockchain).

Resultaat

 https://bron.fontys.nl/gebundelde-krachten-voor-onderzoekspilot-tec-project/


Contact

Projectleider;

Lennart de Graaf (FHICT)