Betrokken lectoraten en onderzoekslijnen

Betrokken lectoraten en onderzoekslijnen

Onderzoekslijnen

In 2021 gaat het onderzoeksthema nog drie funderende lijnen opzetten, namelijk: jeugd, digital communities en burgerparticipatie. Meer informatie en een verdere toelichting volgt.