Sprint naar content

Hybride opleiden

Doel van het project

Beroepsloopbanen zijn aan het veranderen: wisseling van werkgever, functie of zelfs beroep zijn gemeengoed geworden. Ook komt het combineren van banen steeds meer voor. Bovendien verandert het werk door digitalisering, robotisering, etc. De toekomstige arbeidsmarkt heeft behoefte aan mensen die met gemak kunnen omgaan met digitale technologie, die flexibel zijn, en die in staat zijn om ook gedurende hun (werkzame) leven te blijven leren. Met name het onderwijs staat onder druk: het lerarentekort, veranderingen in inhoud en vormgeving van het onderwijs, teruglopende studentenaantallen bij de lerarenopleiding, de vraag vanuit het onderwijs naar leraren met een ‘blik naar buiten’, de wens om het beroep leraar op een andere manier op de kaart te zetten. In het project is specifieke aandacht is besteed aan het beroep van leraar, om zo een bijdrage te leveren aan arbeidsmarktvraagstukken lerarenopleidingen en innovatie van de lerarenopleiding, met als doel een ‘kijkwijzer’ te ontwikkelen waarmee de (leraren)opleidingen bij Fontys kunnen kijken of in welke mate de (didactische) vormgeving van hun opleiding bijdraagt aan het opleiden van hybride professionals.

Projectresultaten

Een eindrapportage en input voor nieuwe opleiding bij lerarenopleidingen Fontys. en als 3e een ‘kijkwijzer’ waarmee opleidingen van Fontys kunnen scoren of nagaan of hun opleidingen mogelijkheden bieden voor een hybride loopbaan en zo ja, of ze daar in de opleiding rekening mee houden.

Looptijd: September 2019 - April 2019