Sprint naar content

Open Leren in Teams

Doel van het project

Eerder onderzoek laat zien dat studenten in toenemende mate leren in teamverband, waarbij wordt samengewerkt aan authentieke opdrachten die voortkomen uit (of ingebed zijn in) de beroepspraktijk (Custers, Thunnissen & Hendrikx, 2018). Deze samenwerking met het onderwijs is voor organisaties in de praktijk een kans om nieuwe kennis op te doen en te leren. Helaas wordt deze meerwaarde nog onvoldoende benut. Er wordt vooral gebouwd aan een learning community, waarin het leren van de student centraal staat maar het leren andere leden van de ‘community’ onderbelicht blijft. Terwijl een dergelijke leeromgeving ook zou kunnen bijdragen aan het leven lang leren van professionals. In dit onderzoek gaan we in op de vraag: Hoe kunnen shared learning teams vormgegeven worden, zodat er gebruik gemaakt wordt van de diversiteit in het team en er ook echt systeemoverschrijdend gewerkt en geleerd gaat worden?

Projectresultaten

Een eindrapportage en input voor opzetten Shared Learning Team Pilot binnen Fontys Hogeschool ICT.