Sprint naar content

Technofilosofie

Doel van het project

Het doel van dit project is om een basis te leggen om uit te vinden op welke manier technofilosofie een belangrijke rol kan gaan spelen in de dagelijkse praktijk van toegepast onderzoek, hbo - onderwijs en contacten met het werkveld. En op welke manier dat aangejaagd kan worden.

Projectresultaten

1. Definitie. Een duidelijke definitie van technofilosofie in het HBO en de relevantie voor onderzoek en onderwijs en werkveld. Validatie via het werkveld, studenten, docenten en externe expertise;

2. Aanbevelingen. Een set aan aanbevelingen om technofilosofie integraal onderdeel te maken van onderzoeksresultaten en onderwijs. Validatie via docenten, studenten, CE’s, onderzoekers, onderwijskundigen;

3. Framework. Een praktisch toepasbare tool (met toelichting) van facetten, variabelen, etc. aan de hand waarvan technofilosofie in het HBO kan worden bedreven. Validatie via toepassing in proftaken.

4. Platform. Digitale plek om kennis en middelen te delen en om het framework toe te passen. Onderzoeken van de mogelijkheden van OER – tools om materiaal (her)gebruik aan te jagen.

5. Train-de-trainer. Ontwikkeling en openstelling van 4 technofilosofie-trainingen voor docenten en werkveld. Aandacht, data, kunstmatige intelligentie en technofilosofie-algemeen. Validatie middels inschrijvingen;

6. Symposium. Organisatie van een symposium. Uitvoering in 2019, aangehaakt bij het symposium demystifying AI.

Looptijd: September 2018 - december 2018