Sprint naar content

Vraagarticulatie Learning society

Doel van het project

Binnen het thema Learning Society heeft een vraagarticulatie plaats gehad met experts en de praktijk uit de regio (studenten, werkveld, overheid, docenten en onderzoekers) waarin werd verkend wat men verstaat onder future skills, wat de urgente vragen zijn wat betreft duurzaam leren en werken in de toekomst en welke behoeften aan ondersteuning en onderzoek er bestaan. De vraagarticulatie had als voornaamste doel om een bijdrage te leveren aan de beslissing over vervolgonderzoeken binnen het thema Learning Society.

Projectresultaten

Een awareness tool waarmee kennisinstellingen, opleiders en werkgevers op een interactieve en ‘veilige’ wijze het gesprek kunnen voeren met stakeholders over de future skills en LLO.
Tevens, een analyse en overzicht en aanbevelingen voor verder onderzoek door Learning Society.