Diverse technologieën en diversiteit

 

DIT IS EEN ONLINE BIJEENKOMST

Hoe kan een docent zo goed mogelijk tegemoetkomen aan uiteenlopende onderwijsbehoeften, waardoor iedere student/ leerling zich gewaardeerd wordt en zijn ontwikkeling op waarde geschat wordt? Op dergelijke vragen kan door de inzet van technologie ingespeeld worden. De hedendaagse technologische ontwikkelingen leiden tot structurele veranderingen ten aanzien van leren en beoordelen. Vernieuwende technologieën bieden mogelijkheden voor didactische verrijking, voor een efficiënte toets-organisatie én voor aansluiting bij passend onderwijs voor iedere leerling/student. Technologische innovaties dragen ook bij aan een transformatie ten aanzien van waarderen, evalueren en beoordelen. Zowel voor de wijze waarop assessments worden ontwikkeld, en aan studenten worden aangeboden, als de wijze waarop scores worden bepaald en feedback wordt gegeven. Op welke wijze kan technologie-ondersteund toetsen bijdragen aan differentiatie? Wat betekent dit voor de docent en student? Welke didactische vaardigheden en leerstrategieën kunnen hier worden ingezet? En hoe geven we hier invulling aan in verschillende leeromgevingen? In deze bijeenkomst exploreren we op welke wijze technologie ingezet kan worden om toetsen en beoordelen efficiënt, effectief, en vooral divers kan versterken in het hoger onderwijs.

Sessieleider

Kelly Beekman

k.beekman@fontys.nl

Voor wie

Lerarenopleiders, docenten

 

Online Workshop

Datum en tijd
06 oktober 2021
13.30-14.30 uur
Nog beschikbare plekken
36