Hoe zorg je voor een inclusieve cultuur in schoolteams en opleidingen?

DIT IS EEN ONLINE BIJEENKOMST

De lectoren Gert-Jan Veerman en Anje Ros hebben twee ‘werkomgevingen inclusieve cultuur’ ontwikkeld (voor scholen en voor opleidingen), die hen ondersteunt om systematisch te werken aan een cultuur waarin diversiteit wordt nagestreefd en iedere leerling/student en iedere leraar/docent zich gewaardeerd voelt om wie hij/zij is. De werkomgeving bestaat uit een scan om de huidige situatie in beeld te brengen en na te gaan waar verbetering mogelijk is. Vervolgens biedt de werkomgeving hier concrete actiepunten bij en heb je in een handomdraai een werkplan gericht op het verbeteren van de cultuur gericht op diversiteit en inclusie. Ook kan met behulp van de werkomgevingen gewerkt worden aan het realiseren van diversiteit, zoals meer mannelijke studenten en leraren en meer studenten en leraren met andere culturele achtergrond. Tijdens de sessie lichten we de werkomgeving en het onderliggende theoretische kader toe en gaan we hier praktisch mee aan de slag.

Voor wie

Voor schoolleiders, leraren (met een coördinerende rol), opleiders, MT

Sfeerafbeelding Fontys

Sessieleider

Anje Ros

a.ros@fontys.nl

Sfeerafbeelding Fontys

Sessieleider

Gert-Jan Veerman

 

Online Workshop

Datum en tijd
08 oktober 2021
15.00-16.00 uur
Nog beschikbare plekken
27