Inclusief onderwijs start bij je mens- en wereldbeeld

DIT IS EEN ONLINE BIJEENKOMST

De Onderwijsraad stelt in het adviesrapport ‘Steeds inclusiever (2020) aan minister Slob dat het onderwijs inclusiever kan en moet. De Onderwijsraad schetst in dit advies een perspectief over hoe het onderwijs inclusiever kan worden voor leerlingen en studenten met een beperking, zodat steeds meer onderwijsinstellingen voor leerlingen met een beperking open staan. Maar wat is inclusief onderwijs eigenlijk? Wat is jouw werkdefinitie op inclusief onderwijs en wat is jouw onderliggende mens- en wereldbeeld hierbij? En als je jouw idee van inclusief onderwijs in de praktijk gestalte geeft: wat zien we dan? Wat gebeurt daar?

We starten deze workshop met het delen van onze eigen opvattingen over inclusief onderwijs. We vervolgen met theoretische perspectieven op inclusie. Met elkaar ga je in kleine groepen in dialoog over ‘de theorie in praktijk’ brengen: Practice what you preach!

Sessieleider

Marianne den Otter

m.denotter@fontys.nl

Voor wie

Voor iedere leerling en professional met interesse voor onderwijs en educatie.

Steeds inclusiever

Publicatie: Onderwijsraad.nl

bekijk de publicatie

Urban onderwijs

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

 

Online Workshop

Datum en tijd
07 oktober 2021
15.00-16.00 uur
Nog beschikbare plekken
29