Over EGT

Over Fontys EGT

Het Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie bestaat uit zo’n dertig partners uit het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven in de Brainportregio en Noord-Limburg. Samen willen we de vraag uit zorgpraktijk en het aanbod van technologische mogelijkheden beter met elkaar verbinden. Zo willen we een versnelling bereiken op het gebied van zorginnovatie. En langs die weg bijdragen aan kwalitatief betere zorg en een hogere kwaliteit van leven.

Waarom is EGT nodig?

De zorg in ons land maakt een periode door van grote dynamiek en verandering. Ontwikkelingen die onder meer zijn ingegeven door politieke keuzes, nieuwe inzichten, veranderende wensen en nieuwe technologieën. Innovaties zijn onontbeerlijk om in de veranderende behoeften van professionals en cliënten te kunnen voorzien. Essentieel daarvoor is een goede aansluiting tussen vraag en aanbod. EGT draagt hieraan bij door onderlinge samenwerking te faciliteren en te bevorderen. Samen creëren we de ideale omstandigheden voor innovaties, leiden mensen op, doen onderzoek, brengen kennis en inzichten samen en bieden de structuur voor research en development.

EGT Living lab

Binnen EGT staat multidisciplinaire samenwerking centraal. Zoals in de minor zorg en technologie waarin gewerkt wordt aan de ontwikkeling van zorgproducten en onderzoek waarbij de eindgebruiker centraal staat. De beste producten worden via het EGT Living Lab naar de markt gebracht. Ook is er ruimte voor stages en afstudeeronderzoeken in samenwerking met het werkveld.

Het EGT team

Binnen EGT werken acht opleidingsrichtingen nauw samen. Coördinatoren per opleiding fungeren als eerste aanspreekpunt namens EGT. Daarnaast lopen diverse multidisciplinaire onderzoeksprojecten onder leiding van lectoren. Studenten van verschillende studierichtingen doen in dit kader samen research op het snijvlak van zorg en technologie onder leiding van onze docenten.

Welke instituten zijn er bij betrokken?

Sfeerafbeelding Fontys

Teamoverzicht Lectoren

Teamoverzicht docenten