Over FED

Fontys Educational Desginers in sessie

Waarom hebben wij bestaansrecht?

Als FED zien wij dat de rol van het onderwijs aan het veranderen is. De rol van pure kennisoverdrager is niet meer genoeg voor een onderwijsinstelling in deze tijd. Niet het leren op zich verandert volgens ons, maar wel de wereld om ons heen. Het is volgens ons van cruciaal belang dat mensen vanuit hun eigen ondernemende kracht leren alert en actief te zijn in de wereld.

Om jezelf een leven lang te kunnen blijven ontwikkelen als mens in deze wereld heb je een aantal basisvaardigheden, tactieken, menselijke kennis, cultuurbegrip en hulpmiddelen nodig die je middels ontwerpend leren eigen maakt.


Bij Ontwerpend leren...

Is de persoonlijke verwondering over het onbekende, de frustratie over een probleem of het gevoel dat er iets anders of beter kan de basis voor leren. Hierdoor kunnen studenten met volle motivatie het ontwerpproces en dus het leerproces starten. Studenten kunnen zelf hun leerpad kiezen en daarmee hun eigen talenten inzetten en verantwoordelijkheid tonen voor hun eigen proces en dus voor hun leren. In dit proces kunnen studenten vanuit hun ondernemende houding onderzoeksvaardigheden en ontwerpvaardigheden inzetten en ontwikkelen om tot nieuwe producten, kennis en inzichten te komen. Studenten leren hierdoor zoals we als professionals ook leren; vanuit verwondering en door op onderzoek uit te gaan, mensen te spreken, dingen uit te proberen, te testen weer aan te passen en voor te leggen aan een ander.

Het doel dat wij nastreven is dat wij worden gezien als rolmodel op het gebied van ontwerpend leren en dat wij mensen in staat stellen aan het roer te staan van hun eigen ontwikkeling.


Waarom is FED ontstaan?

Vanuit een gevoel dat we het onderwijs continu beter willen maken. Dit omdat wij zagen dat onderwijs (her)ontworpen werd vanuit een circulaire monoloog waarbij de vakinhoudelijke stokpaardjes van docenten steeds van stal werden gehaald. In onze ogen werd er teveel vanuit de vakinhoud geredeneerd en niet vanuit het leerproces van de student.

Tevens zijn we ontstaan vanuit de wens om onze studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op een steeds sneller veranderende wereld. We zijn daarom met een paar voorlopers kritisch gaan kijken naar hoe we onderwijsinnovatie kunnen organiseren. Met name door te experimenteren en niet te lang stil te staan bij mogelijke fouten die gemaakt zouden kunnen worden. Innoveren binnen de bestaande systemen en structuren is een uitdaging en vraagt om een duidelijk ontwerpproces, en kon volgens ons niet via de gebaande paden. Er ontstond gaandeweg een idee dat zich evolueerde van een training tot een beweging die Fontys Educational Designers nu is.