Academie Leraren Bètatechniek & Techniekpact

Nederland wil graag wereldspeler blijven als innovatieve kenniseconomie. De snelheid van technologische ontwikkelingen speelt hierbij een belangrijke rol. Cijfers van het UWV laten zien dat er krapte is op de arbeidsmarkt techniek en ICT. Om die reden tekenden in 2013 onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, jongeren, topsectoren, regio’s en Rijk het Techniekpact.

Ondanks alle inzet en geboekte resultaten sinds de ondertekening van het Techniekpact blijft de inzet op de doorstroom van technici vanuit het onderwijs naar de technische arbeidsmarkt én op het behoud van technisch talent - van vakmensen op de werkvloer - onverminderd van groot belang. Nog steeds zijn bepaalde vacatures in de techniek moeilijk vervulbaar.

Inzet is de doorstroom van technici vanuit het onderwijs naar de technische arbeidsmarkt en het behouden van technisch talent voor deze arbeidsmarkt. Techniekpact on Tour bezocht Fontys Hogescholen, op 15 februari jl., om de successen vanuit de regio’s zichtbaar te maken, netwerken te verstevigen en partijen te activeren deel te blijven nemen aan de regionale initiatieven. Samen optrekken zorgt ervoor dat onze toppositie op het gebied van concurrentiekracht, innovatie en wetenschappelijk onderzoek gehandhaafd blijft door een goed opgeleide beroepsbevolking.

Techniekpact

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.