Sprint naar content

Artificial Intelligence

Wat is Artificial Intelligence?

Wanneer er gesproken wordt over Artificial Intelligence, ofwel AI, worden er verschillende definities aangeduid. Kunstmatige intelligentie - zoals vertaald uit het Engels - houdt volgens lectoren en onderzoekers van Fontys het volgende in: AI is het deel van de informatica dat zich richt op systemen die functies uitvoeren die we normaal gesproken associëren met het menselijk brein, zoals, leren, omgaan met onduidelijkheid, problemen oplossen, emoties herkennen en zelfs creatief zijn. Dat is nogal een technische uitleg. In het onderwijs wordt daarom ook vaak een operationele definitie gebruikt: de mogelijkheid van een machine om intelligent menselijk gedrag te imiteren.

Hoe dat dan werkt? Aan de hand van algoritmes. Het is niet voor niets dat AI, data science en big data hand in hand gaan: big data is namelijk de term die geruikt wordt wanneer we spreken over grote volumes verzamelde data, onder de term data science verstaan we het vakgebied waar deze data wordt omgezet in algoritmes. Deze algoritmes worden dan weer gebruikt om systemen en machines van menselijk functies te voorzien, oftewel artificial intelligence. De drie thema's zijn dus onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En hoewel deze pagina in het teken staat van AI, komen er dus mogelijk ook dingen voorbij die meer onder de noemer data science of big data vallen.

Fontys doet dus veel op het gebied van AI, big data en data science. Via deze pagina delen we dat graag met je. Zo vind je hier onder andere in welke lectoraten er onderzoek gedaan wordt naar AI, maar ook de kenniscentra die overlap hebben met dit onderwerp. In welke opleidingen komt AI aan bod en wat voor projecten komen daar dan uit? Je vindt het hier.

Lectoraten & expertisecentra

Opleidingen

Bij Fontys zijn er momenteel geen opleiding die volledig in het teken staan van AI / data science. Toch zijn er binnen een drietal opleidingen een hoop mogelijkheden om je te specialiseren in het thema, namelijk door te kiezen voor een specifieke afstudeerrichting.

HBO-ICT

De opleidingen HBO-ICT heeft 10 afstudeerrichtingen waaronder Applied Data Science en die heeft van alles te maken met Artificial Intelligence

bezoek de pagina

Toegepaste Wiskunde

Onder toegepaste wiskunde hangen drie afstudeerrichtingen, waarvan in Data Analysis de focus ligt op Artificial Intelligence

bezoek de pagina

Logistics Engineering

Ook binnen de opleiding Logistics Engineering zijn er mogelijkheden rondom Artificial Intelligence. Bekijk de opleidingspagina voor meer informatie

bezoek de pagina

Projecten

Ook projecten op het gebied van AI/data science worden veelvuldig gestart en volbracht. Deze project vallen veelal onder de lectoraten en expertisecentra, maar worden hier toch nog eens op een rijtje gezet.

Studenten projecten

Naast projecten van lectoraten en expertisecentra, doen studenten tijdens hun studie ook meerdere projecten. Zo werken ze bijvoorbeeld bij Toegepaste Wiskunde in het derde jaar in paren aan een project en in het vierde jaar doen ze zelf een afstudeerproject. Deze projecten zijn altijd bij een bedrijf, waardoor de studenten bij een echt opdrachtgever een realistische werkervaring opdoen. In onderstaande artikelen vertellen studenten er graag over: