FHK Juryrapport Roos PiersonJuryrapport Roos Pierson
Jacques de Leeuw Prijs 2021
categorie Educatie

Roos maakt op de jury de indruk dat ze overal volstrekt zichzelf is. En die authenticiteit heeft veel inhoud en brengt veel teweeg. Roos heeft al naam gemaakt als freelance documentair fotograaf voordat zij besloot met deze indrukwekkende bagage en vooral met haar bijzonder intrinsieke blik het educatieve veld binnen te stappen. Voordat ze de opleiding tot Docent Beeldende Vorming begon, en daarbinnen een master Kunsteducatie begon, heeft ze een bachelor Fotografie behaald aan de kunstacademie Sint Joost in Breda. Dat alles komt samen in haar masteronderzoek ‘secundaire connotatie’ dat ze in dit kader heeft uitgevoerd. Voor haar betekent dit geen afgerond onderzoek maar een levend systeem, waarvan zij de bedenker is en dat ze via de systematiek van gedeelde data wil laten groeien. Ze toont zich ontvankelijk voor nieuwe invloeden, zonder haar doel uit het oog te verliezen.

Binnen haar opleiding is Roos op zoek gegaan naar hoe documentaire fotografie - en dan vooral de manier waarop zij die bedrijft - leerlingen in het regulier middelbaar onderwijs iets bijzonders kan leren over henzelf, via hun eigen blik op hun omgeving en door hun ‘school- én thuiskunst’ daarin mee te laten nemen. Daartoe heeft ze het fotoverhalenspel ontwikkeld, een tastbaar leermiddel, inclusief een zorgvuldig uitgestippeld stappenplan met kijkwijzers, interviewvragen, relevante bronnen, tussentijdse conclusies en vervolgstappen. Ze laat jongeren zien. En zien is daarbij wezenlijk iets anders dan kijken. Kijken is waarnemen, zien is weten wat je waarneemt.

Door middel van het maken en bespreken van beelden leren mensen iets over zichzelf maar ook over de ander. Daarmee stelt ze de groei van leerlingen in hun menszijn centraal. Zo wil ze vernieuwing brengen in het onderwijs. Niet alleen in het kunstonderwijs. Maar vakoverstijgend, in de breedte van het onderwijs.

Het is een feest om op haar website rond te dwalen en te ontdekken hoe zij tot haar leermiddel is gekomen en wat ze daarmee beoogt. Het feit dat er maandelijks een button bijkomt, en er eveneens een button ‘toekomst’ staat, geeft al aan hoe zeer dit een organisch groeiend leermiddel is.

Het onderzoek en het fotoverhalenspel vormen samen een unieke mix van pedagogiek, sociologie, filosofie, beeldende vorming, fotografie en vooral heel veel ‘Roos’. De jury ziet in dit leermiddel de potentie om uit te kunnen groeien tot een methode.

Roos heeft de jury weten te overtuigen dat ze hiermee echt gaat landen in de onderwijswereld. Ze bijt zich er consequent in vast, maar zonder verbetenheid. Is ze ergens onzeker over, dan incorporeert ze dat in een van de vervolgstappen. Zo blijft ze zichzelf. In dit coronajaar heeft ze van een klas in het voortgezet onderwijs, waarvan de leerlingen elkaar nog nauwelijks hadden gezien, een echte groep weten te maken doordat ze hen zág, daadwerkelijk contact met ze wist te maken en niet de drang had om stiltes vol te praten wanneer ze aan het zoeken waren naar woorden om een foto te duiden. De jury ziet haar door haar ontwapende persoonlijkheid in staat schotten binnen een school te slechten en overstijgend te opereren. Eigenlijk gunnen we iedere docent een Roos.

Ondertussen blijft Roos in alles wat ze doet ook als kunstenaar/documentair fotograaf overeind.

De jury wil haar wel mee geven na te denken over hoe ze uiteindelijk haar leermiddel ook zal moeten overgeven in handen van anderen, hoe durft en kan ze het spel loslaten? Mag een docent die het overneemt zijn eigen visie erop loslaten? En wat hebben docenten daarbij nodig? Hoe beschermt ze de ziel van haar spel wanneer ze het gaat laten uitgeven? Vragen die zich onherroepelijk zullen voordoen wanneer ze zich breder dan nu begeeft in het onderwijsveld. De jury adviseert haar dit alles zorgvuldig uit te denken en zich daarbij niet te overhaasten. Hopelijk gunt Roos zichzelf de tijd en de rust in het komende proces het leermiddel verder te brengen en te ontwikkelen zoals zij dat ambieert. Als ze met diezelfde authenticiteit in praktijk naar antwoorden op zoek gaat, zal het goedkomen. Daarvan heeft ze de jury overtuigd.