Bedrijfsvoering

Als vooraanstaande kennis- en onderwijsinstelling met een maatschappelijke verantwoordelijkheid wil Fontys actief inspelen op duurzaamheids-ontwikkelingen. We willen een voorbeeld zijn voor onze omgeving. Daarom leiden we huidige en toekomstige generaties op om proactief bij te dragen aan een duurzame samenleving. We bereiden studenten voor op de wereld van morgen, zodat ze kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Dat doen we in nauwe samenwerking met het werkveld.
Sfeerafbeelding Fontys

#wijzijnduurzaam - Visie en beleid

We gaan voor een jaarlijkse CO2-reductie van ten minste 3% en werken toe naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030. Met een mix aan maatregelen zal de CO2-footprint van Fontys al snel kleiner worden en uiteindelijk volledig verdwijnen.

#wijzijnduurzaam - Duurzaamheidsagenda & acties

Fontys ziet het als haar taak om studenten en medewerkers duurzame kennis en vaardigheden mee te geven. Daarbij is naast integratie van duurzaamheid binnen onderwijs en onderzoek ook de verduurzaming van de bedrijfsvoering essentieel. Hiertoe heeft de Dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken (Dienst H&F) een Duurzaamheidsagenda 2020-2023 opgesteld.

Duurzame bedrijfsvoering

Door de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties een centrale plek te geven in ons onderwijs en onderzoek. En ook in ons dagelijks handelen, ofwel de bedrijfsvoering. We zetten in op een CO2-neutrale bedrijfsvoering (in 2030), op louter gebouwen met energielabel A (in 2023), eigen energieopwekking en 75% gasloos in 2030. Maar ook op gezonde gebouwen en circulair inkopen.

Duurzaamheidsthema's Fontys

Voor de Duurzaamheidsagenda 2020-2023 heeft Fontys zeven SDGs geselecteerd die relevant zijn voor verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering en de rode draad vormen in deze Duurzaamheidsagenda. Op basis van deze zeven SDGs zijn vier thema’s geformuleerd die direct of indirect de dagelijkse bedrijfsvoering van Fontys raken. Deze thema’s zijn uitgewerkt in ambities, doelstellingen en resultaatafspraken:

.

.

.

Onze duurzaamheidsambities in beeld

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Vragen over de duurzame bedrijfsvoering van Fontys? Stuur gerust een mail.

duurzamebedrijfsvoering@fontys.nl