FAQ Aanmelding studie

FAQ aanmelding, start studie & collegegeld

Bij het starten van een nieuwe studie, komt er veel op je af. Om je te kunnen helpen hebben wij de veelgestelde vragen en de antwoorden, hieronder voor jou neergezet.

Wanneer krijg ik iets te horen of mijn aanmelding goed is doorgekomen en wat de vervolgstappen zijn?

Zodra jij je hebt aangemeld bij Studielink.nl ontvang je een mail van Fontys waarin jouw aanmelding wordt bevestigd (Heb je na twee weken nog geen bevestiging van Fontys ontvangen, neem dan contact op met de administratie van jouw opleiding. Contactgegevens kun je vinden op fontys.nl/contact). Daarnaast zie je in jouw Studielink ook de aanmelding staan. In Studielink vind je daarnaast ook een to-do list waar jouw opleiding de acties publiceert die jij nog moet doen om jouw aanmelding om te zetten naar een inschrijving, houd deze dus goed in de gaten!

Wat voor stappen moet ik precies doorlopen voordat ik ben ingeschreven?

Je hebt de keuze gemaakt om bij Fontys te komen studeren, super leuk! Je dient je aan te melden via Studielink.nl voor de opleiding van jouw keuze. Let er wel goed op dat je de juiste lesplaats kiest als een opleiding meerdere lesplaatsen kent.

Zodra je jouw aanmelding hebt gedaan gaan we bij Fontys aan de slag. We zullen onder andere jouw identiteit en adres verifiëren, jouw vooropleiding controleren en natuurlijk een uitnodiging voor een Studiekeuzecheck gaan sturen. Na deze studiekeuzecheck krijg je een advies van de opleiding over jouw keuze. Ten slotte kun je vanaf medio mei jouw betaling regelen voor komend studiejaar, je kiest hierbij of je het collegegeld in één keer wil voldoen of in termijnen. Daarnaast geef je ook een digitale machtiging af. Als je helemaal bent ingeschreven in ons systeem ontvang je automatisch een bewijs van inschrijving. Heb je na twee weken nog geen bevestiging van Fontys ontvangen, neem dan contact op met de administratie van jouw opleiding. Contactgegevens kun je vinden op fontys.nl/contact

Is de studiekeuzecheck bindend?

Als je je uiterlijk op 1 mei hebt aangemeld bij Fontys of een andere hogeschool dan is je advies nooit bindend.

Ik denk dat ik aan alle voorwaarden heb voldaan. Krijg ik nu een bevestiging dat ik ben toegelaten? Zo niet, wanneer weet ik dan dat ik ben toegelaten?

Wat fijn dat je alle stappen goed hebt doorlopen! Als er geen acties meer open staan in Studielink zul jij binnenkort een bewijs van inschrijving ontvangen. Heb je na twee weken nog geen bevestiging van Fontys ontvangen, neem dan contact op met de administratie van jouw opleiding. Contactgegevens kun je vinden op fontys.nl/contact

Waar kan ik meer informatie vinden over de introductie en de start van het collegejaar?

De Introductieweek -Purple- vindt plaats van 23 t/m 27 augustus 2021. Informatie over de introductie en de start van het collegejaar kun je vinden bij jouw opleiding op fontys.nl/goedestart.Ook op fontys.nl/purple vind je actuele informatie over jouw introductieweek. Ga je starten met een deeltijd- of masteropleiding? Kijk dan op Goede Start Pro

Waar vind ik meer info over de roosters, boekenlijst en aanschaf laptop?

De wijze en tijdstip waarop je deze informatie zult ontvangen kan per opleiding verschillen. Meer informatie hierover vind je bij jouw opleiding op fontys.nl/goedestart Ga je starten met een deeltijd- of masteropleiding? Kijk dan op Goede Start Pro Op deze sites vind je ook de contactgegevens van jouw opleiding mocht je nog specifieke vragen hebben over jouw boekenlijst, rooster of over de laptop eisen.

Wanneer wordt het collegegeld afgeschreven?

Je kunt het collegegeld in een keer voldoen of in 10 gelijke termijnen. Als je op 1 september met je studie start, vindt de incasso van je collegegeld plaats op of rond 25 september. Start je na 1 september, dan vindt de incasso plaats op 25 september of de 25ste van de volgende maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na jouw inschrijving. Bij termijn betaling, als je op 1 september met je studie start: er wordt geïnd in maximaal 10 gelijke termijnen op of rond de 25ste van de maand. Het nog te betalen bedrag wordt daarna verdeeld over de resterende termijnen. Dit duurt tot en met juni.

Je betaalt altijd achteraf; dus eind september betaal je voor september zelf, eind oktober voor oktober etc.
Zie ook: fontys.nl/collegegeld

Waarom wordt er 24 euro teveel collegegeld afgeschreven?

Voor betaling in termijnen wordt € 24 administratiekosten per studiejaar berekend. Deze kosten worden gelijktijdig met de eerste termijn afgeschreven. Zie ook: fontys.nl/collegegeld

Hoe kan ik betalen als ik minderjarig (<18 jr) ben? / Mijn ouders willen het collegegeld voor mij betalen. Hoe regel ik dit?

Dat kan door te kiezen voor de optie ‘iemand anders betaalt’. In Studielink geef je dat als volgt aan: “Wie betaalt het collegegeld = Iemand anders betaalt”. De betalende partij ontvangt per e-mail een link waarmee de betaalgegevens kunnen worden ingevoerd. Het collegegeld wordt dan via zijn of haar rekening geïncasseerd. Lukt dit jou niet? Dan heb je nog de volgende opties.

Waar kan ik meer informatie vinden over het collegegeld?

We hebben een website met veel informatie over het collegegeld. Daarnaast ontvangen ingeschreven studenten vlak voor de afschrijving van het collegegeld een aankondiging via de mail (Tip: check ook je spambox). Daarin staat ook een link naar deze website: fontys.nl/collegegeld

Ik wil mij uitschrijven. Hoe zit het met teruggave van het collegegeld?

Meer informatie over de restitutie van het wettelijke collegegeld kun je vinden op deze website. Heb je na de storneringstermijn​ (56 dagen na de laatste incasso) nog niets terug ontvangen? Neem dan contact op met de administratie van jouw opleiding.
Let wel, wanneer voor jouw studie instellingscollegegeld geldt, dan ben je dit voor het hele studiejaar verschuldigd. Er vindt dus geen reductie plaats over de maanden dat je niet staat ingeschreven, tenzij sprake is van afstuderen, overlijden, of de directeur van de opleiding toestemming verleent voor reductie.

​​​*​Reductie houdt in het reduceren/verminderen van ​het verschuldigde bedrag.

Ik wil de betaalopdracht voor het collegegeld regelen maar waar vind ik informatie over de hoogte van het collegegeld?

In het hoger onderwijs betaal je elk jaar collegegeld. Collegegeldtarieven kunnen variëren. Dit is afhankelijk van factoren als nationaliteit, een eventueel eerder behaalde graad en de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt. Voor studiejaar 2021-2022 kun je vanuit het Nationaal Programma Onderwijs rekenen op een eenmalige korting op het collegegeld. Wil je weten wat dit voor jou persoonlijk betekent? Check de collegegeldmeter en bekijk hoe hoog jouw collegegeld voor studiejaar 2021-2022 is.

Ik heb mij in september uitgeschreven en toch wordt er collegegeld afgeschreven?

Studenten die in september een uitschrijfverzoek doen, worden per 1-10-2021 uitgeschreven en moeten nog wel collegegeld voor de maand september betalen.

Fontys stuurt mij een Tikkie?

Is de incasso van je collegegeld niet gelukt? Dan kan het zijn dat je van Fontys een Tikkie ontvangt. Via de betaallink kun je snel en eenvoudig alsnog je betaling regelen, zonder dat je in de formele procedure terechtkomt. Betaal je de Tikkie niet? Dan ontvang je gewoon een herinnering.
Meer informatie en hoe het Fontys Tikkie eruit ziet kun je vinden op de site over het collegegeld.

Ik heb de machtiging voor het betalen van het collegegeld al afgegeven. Kan ik mijn betaalgegevens nog wijzigen?

Tot het moment waarop je de machtiging bevestigt, kun je je betaalgegevens wijzigen. Ga in Studielink naar:

 • 'Mijn opleidingen', klik de betreffende opleiding aan, dan,
 • 'Betaalgegevens', en dan,
 • 'Wijzig betaalgegevens'.

   Mocht het nodig zijn achteraf wijzigingen aan te brengen, dan kun je contact opnemen met je opleiding.

   Mijn werkgever betaalt het collegegeld. Hoe kan ik dit regelen?

   Als je werkgever jouw collegegeld betaalt, bevestig je zelf, met je eigen bankrekeningnummer, de digitale machtiging in Studielink. Om de kosten te kunnen declareren, kun je bij je opleiding om een betaalbewijs vragen. Fontys verstrekt geen facturen aan werkgevers. Mocht dit voor je werkgever niet voldoende zijn, neem dan contact op met je opleiding.