Lectoraat Opleiden in de school

De Nieuwste Pabo werkt op een unieke wijze samen met het onderwijsveld, met als doel het verhogen van de onderwijskwaliteit voor alle leerlingen van het primair onderwijs, in een ‘krimpende regio’. Het basis concept dat gebruikt wordt om deze gezamenlijke ambitie te verwezenlijken is ‘Opleiden in de School’, dat zowel gericht op het samen leren van leerkrachten op de werkplek met speciale aandacht voor de opleiding tot leerkracht, als op de totale schoolontwikkeling.

Leraarsnesten

De kenniskring 'Opleiden in de School' is in lijn met dit doel gericht op de professionele ontwikkeling van de leerkrachten met name op de werkplek. Het samen werken en leren krijgt gestalte in leergemeenschappen, ook wel ‘leraarsnesten’ genoemd, waarbinnen zowel aankomende en zittende leerkrachten als lerarenopleiders samenwerken. Deze vorm van samenwerken stelt eisen aan schoolontwikkeling, curriculum, lerarenopleiders en samenwerkingsafspraken.

Lector Paul Hennissen

Paul studeerde aan de Pedagogische Academie en behaalde in 1987 zijn doctoraalexamen Onderwijskunde. In 2010 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Eindhoven, op het gebied van professionalisering van praktijkbegeleiders op de werkplek van de school.

Gedurende zijn loopbaan is hij naast het leraarschap intensief betrokken bij ontwikkelings- en implementatietrajecten op het gebied van onderwijs, waaronder EVC, curriculum, toetsontwikkeling en innovatie. In 2006 was hij mede auteur van het HBO-bestuurscharter lerarenopleidingen ‘Kwaliteit vergt Keuzes'. In 2009 kreeg hij een Award van de Amerikaanse vereniging voor lerarenopleiders voor het beste research artikel omtrent lerarenopleiden.