Docentendag Toegepaste Psychologie 14 november 2019

Sfeerafbeelding Fontys

Groei en Bloei in het Onderwijs

Fontys Hogeschool HRM en Psychologie organiseert dit jaar de docentendag voor Toegepaste Psychologie. Op onze locatie -midden in de stad Eindhoven- ontvangen wij je graag op donderdag 14 november. Een dag waar ontmoeting, leren van elkaar en inspireren centraal zal staan.

Het thema van deze dag is Groei en Bloei in het Onderwijs. Hoe zorgen we ervoor dat ons onderwijs toekomstbestendig is en blijft? Hoe zorgen we voor een juiste aansluiting bij en het blenden met de praktijk? Wat is hiervoor nodig en op welke wijze kunnen we bestaande kaders loslaten en een gezamenlijke focus te vormen?

Ontmoetingen en van elkaar leren is de wijze waarop we hier vorm aan willen geven. Denk hierbij aan workshops, ronde tafelgesprekken en interactieve ontmoetingen. Je hebt deze dag zelf de touwtjes in handen: je kunt je vakcollega’s ontmoeten, maar ook een workshop door collega’s of studenten volgen. Vooraf geef jij deels aan welke bijeenkomsten jij bijwoont.

E

EE

 • Programma Docentendag TP 14 november 2019

  Sfeerafbeelding Fontys


  Programma donderdag 14 november | Groei en Bloei in het Onderwijs

  09.30 uur inloop met koffie en thee VUE Bioscoop Eindhoven
  10.15 uur kickstart Ties Sweyen & Jeroen ter Brugge
  11.00 uur wandelen naar Witte Dame (pauzemoment)
  11.30 uur ronde 1 rondetafelgesprekken
  12.15 uur lunch
  13.15 uur ronde 2 diverse workshops, lezingen, rondleidingen en bijeenkomsten
  14.00 uur korte pauze
  14.15 uur ronde 3 diverse workshops, lezingen, rondleidingen en bijeenkomsten
  15.15 uur afsluiting met borrel

  In de middag kan je diverse workshops, lezingen, rondleidingen en bijeenkomsten volgen. Tijdens de inloop voorafgaand aan de start van de dag en na de start kan je je hiervoor inschrijven. We geven we je hiernaast alvast een klein kijkje in de keuken van de workshops die aangeboden worden. Het aanbod workshops op deze website wordt in aanloop naar de docentendag steeds verder aangevuld.

  Rondetafelgesprekken

  In het ochtendprogramma heb je ruime keuze uit verschillende rondetafelgesprekken. Meld je hiervoor aan via deze link en geef aan over welke 3 onderwerpen binnen het thema jij het zou willen hebben.

  De ‘Ronde Tafel’ zou gestaan hebben in Camelot, het kasteel van Koning Arthur. Hier vergaderde hij met zijn ridders. Ieder aan zijn tafel was gelijk, niemand was belangrijker en iedereen werd gehoord. De term Rondetafel wordt nu gebruikt voor mensen die om tafel met een gespreksleider een écht goed gesprek aangaan: geen debat of discussie maar een Dialoog: De wijze om elkaar te inspireren en best practices met elkaar te delen.

  Jij bepaalt mede de inhoud. Bij het aanmelden geef je drie onderwerpen aan waar je graag met je collega’s over zou willen sparren. De gespreksleider zal deze van tevoren verzamelen en op basis van jouw input de opzet verder concretiseren. Bijvoorbeeld jij neemt als vakgroeplid A&O deel aan een rondetafelgesprek en wil als onderwerp de toetsbank van een specifiek vak inbrengen. Of, je neemt deel als praktijkcoördinator aan een rondetafelgesprek met andere praktijkcoördinatoren en je hebt de vraag hoe in een bepaald werkveld je nog meer praktijkplekken kunt werven. Wil jij deelnemen, meld je dan aan via de link hiernaast. Een overzicht van alle thema's vind je in het aanmeldformulier.

  Professionele Werkplaats: samen leren en samen werken

  Snelle veranderingen in de samenleving stellen nieuwe eisen aan het opleiden van professionals voor de beroepspraktijk maar hoe zorg je ervoor dat studenten goed voorbereid zijn op hun loopbaan in deze steeds dynamischer wordende samenleving? Fontys zet in op de ontwikkeling van professionele werkplaatsen (PW) waarin studenten, professionals en docenten samen leren en samen werken rondom complexe vraagstukken. Deze samenwerking biedt mooie ontwikkelkansen voor alle betrokkenen.

  Tijdens de workshop presenteren we een model voor samenwerking in een PW, verkennen we de werkzame principes van een PW en gaan we met elkaar in gesprek met elkaar over jouw mogelijke rol en bijdrage in een PW.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Floreren in je vak

  Tijdens jouw opleiding en ook daarna krijg je veel vakinhoudelijke informatie en vaardigheden aangereikt om jezelf te ontwikkelen tot een expert in een bepaald vakgebied. Maar hoe ga je nu floreren in je expertise met deze know how op de momenten die er voor jou toe doen?
  Op deze vraag wordt antwoord gegeven bij deze actieve presentatie over floreren in je vak. Ruben presenteert hierin voor de eerste maal zijn Bloem Model. Dit model laat zien welke belangrijke componenten onderdeel zijn van een natuurlijke ontwikkeling in een expertise en de vakinhoudelijke ontwikkeling ondersteunen. Denk hierbij aan thema’s als mindset, energie management, doordachte oefening en mentale (veer)kracht.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Een sprong in het (te) diepe? Praktijk in het propedeusejaar

  Is de praktijk de beste leerschool voor propedeusestudenten? Of is dit nog teveel een sprong in het diepe? En als je kiest voor praktijk in de propedeuse, hoe ga je dan om met studenten die niet alleen inhoudelijk nog veel moeten leren, maar soms ook wat betreft zelfsturing en professionele houding naar een opdrachtgever toe?
  In deze workshop laten we zien hoe we bij HAN-TP ‘preventie en interventieontwerp’ praktijk in het eerste jaar hebben vormgegeven. We bespreken de dilemma’s die hierbij hebben gespeeld. Aan de hand van enkele stellingen horen we ook graag de ervaringen van andere hogescholen met dit thema om zo tot een rijtje do’s en dont’s te komen voor praktijk in het propedeusejaar.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Studenten de baas? Een workshop over generatieverschillen

  Docenten zijn van een andere generatie dan hun studenten. Dat houdt docenten jong van geest, maar soms hebben ze ook moeite met studenten van nu. Wat vinden ze belangrijk en prettig en hoe kun je daar als docent op inspelen?

  Tijdens de workshop van Wijnand de Jong worden kennis en casussen gedeeld met als doel tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Snoeien om te groeien en te bloeien

  In het praktijkatelier zijn vakken achterwege gelaten. Studenten benutten die ruimte en doen gedurende het hele studiejaar projecten in het werkveld. Ze leren in wisselende groepen met en van verschillende opdrachtgevers. Laten we samen nadenken over de uitdagingen in het creëren van ontwikkelruimte voor het laten bloeien van talent.

  We richten ons in in de eerste plaats op docenten, maar willen onderwijs ondersteunend personeel, zeker niet uitsluiten.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Move aHead: studeren met psychische en cognitieve problemen

  Het thema ‘studeren met psychische problemen’ staat volop in de belangstelling. Vanuit het lectoraat Rehabilitatie hebben we in kaart gebracht welke psychische en cognitieve problemen studenten aan de Hanzehogeschool Groningen ervaren. In deze workshop zullen we deze resultaten tonen en bespreken hoe studenten door middel van de Move aHead training met deze cognitieve problemen kunnen worden geholpen.

  De workshop wordt gegeven door Dr. Jacomijn Hofstra, hogeschoolhoofddocent Toegepaste Psychologie en senior onderzoeker lectoraat Rehabilitatie en Dr. Jorien van der Velde, docent Toegepaste Psychologie en onderzoek Lectoraat Rehabilitatie.


  Sfeerafbeelding Fontys

  Studenten(in)perspectief

  Studieverenigingen op het HBO zijn van grote toegevoegde waarde voor studenten. Toch zijn studenten minder betrokken dan enkele jaren geleden. Er zijn enkele factoren die typerend zijn voor onze generatie en tijdsgeest die hier mijns inziens aan ten gronde liggen. Als student en ex-bestuurslid van de studievereniging voor Toegepaste Psychologie in Eindhoven wil ik graag kort mijn visie delen en daarna met jullie in gesprek gaan.

  Sfeerafbeelding Fontys

  The job to be done

  Als je school een bedrijf is, is de student je belangrijkste klant. Iedere klant heeft behoeftes. Zorg dat je die kent en er op inspeelt. Zo verleid je hem om jouw product te gebruiken. Met deze insteek kijken we naar de vraag: hoe vergroten we de betrokkenheid van de studenten bij ons onderwijs?

  Sfeerafbeelding Fontys

  Fieldtrip Werkgeluk

  Een streep is reeds gezet: 'leren doe je op school' en 'werken doe je op het werk'. Professionele werkplaatsen krijgen overal vorm. Je hebt de kans om een kijkje in de keuken te nemen van één. Je wordt meegenomen naar Sociaal Innovatie Centrum Werkgeluk waar studenten je rondleiden en meenemen in deze werkomgeving

  Sfeerafbeelding Fontys