Duurzaam bereikbaar

Visie van Fontys op duurzame bereikbaarheid

Fontys streeft naar een goede en duurzame bereikbaarheid van haar locaties. Dat is essentieel. Voor de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van studenten en medewerkers. Zowel binnen als buiten Fontys vinden allerlei veranderingen plaats op het gebied van verkeersmobiliteit: het tekort aan parkeerplaatsen neemt toe, betaald parkeren wordt steeds meer een gemeengoed en verplaatsingspatronen van mensen zijn aan het veranderen.

Ook komen er meer duurzame individuele vervoerwijzen en zijn er diverse initiatieven in de regio. Allemaal ontwikkelingen waar Fontys graag op inspeelt.

Sfeerafbeelding Fontys

Online vergaderen beter faciliteren

Om het aantal reisbewegingen tussen de diverse Fontys-locaties te beperken willen we het online samenwerken en vergaderen nog beter faciliteren. Inmiddels is de hogeschool Pedagogiek gestart met een pilot.

Sfeerafbeelding Fontys

Uitbreiding af te sluiten fietsenstalling

Op campus Rachelsmolen is nog een extra af te sluiten fietsenstalling gerealiseerd aan de straatkant van R3.

 • B-riders

  Sinds 1 juni 2017 neemt Fontys gedurende een half jaar deel aan een pilot om meer medewerkers op de fiets naar het werk te krijgen. Iedereen die met de auto naar Fontys komt en die afstand ook best wil fietsen, kon zich in mei aanmelden bij B-Riders. Je gaat dan een half jaar lang op de fiets naar je werk en ontvangt voor elke gefietste km (in ochtend- en avondspits) een financiële vergoeding. 145 medewerkers meldden zich aan en zijn overgestapt van de auto naar de fiets. De pilot loopt inmiddels, maar aanmelden bij B-Riders kan nog steeds. Je fietst dan weliswaar niet voor een financiële vergoeding maar voor punten.

  Kijk voor meer informatie op http://b-riders.nl/.

 • De E-bike is in trek

  Afgelopen jaar konden medewerkers die op campus Rachelsmolen werken een E-bike uitproberen. Er was veel animo voor deze pilot. En met succes want diverse collega’s stapten over van de auto op de E-bike en komen nu fietsend naar hun werk.

  De pilot loopt nu ook in Tilburg. Op campus Stappegoor kunnen medewerkers nog tot de zomer een E-bike uitproberen.

 • Meer afgesloten fietsenstallingen op Rachelsmolen

  Medewerkers met een dure fiets parkeren die bij Fontys graag achter slot en grendel. Daarom breiden we op campus Rachelsmolen in de week van 25 september de afgesloten fietsenstalling uit.

  Aan de voorkant van R3 komt nog er nog zo een. Wil je er je fiets stallen? Stuur een mail naar sleutelbeheer@fontys.nl.

 • Steeds meer medewerkers kiezen voor trein of bus in plaats van de auto.
  Sinds de invoering van de nieuwe OV-reiskostenvergoeding bij Fontys komen meer Fontys-medewerkers met het openbaar vervoer naar hun werk. Ze kunnen het iedereen aanraden deze overstap te maken!
 • Met een elektrische deelauto naar je werkafspraak

  Fontys experimenteerde op een aantal van haar locaties met elektrische deelauto’s. Medewerkers van Fontys konden gebruik maken van een BMW i3 om naar afspraken buiten de deur te rijden. De pilot is medio maart 2019 afgerond.

  Het College van Bestuur is akkoord gegaan met de uitgangspunten voor een Fontysbrede invoering van een dergelijk deelautosysteem. Daarom start nu de aanbesteding hiervan, de voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Gestreefd wordt om vanaf het nieuwe studiejaar de medewerkers van Fontys weer gebruik te laten maken van een deelauto-systeem voor hun zakelijke ritten van en naar Fontyslocaties.

  Met 411 actieve accounts en een duidelijk herhaalgedrag van een stevige kern actieve gebruikers kijkt Fontys terug op een positieve ervaring en erkent ze de bestaande behoefte. Daarnaast sluit de elektrische deelauto volledig aan bij de doelstellingen (duurzame bereikbaarheid van onze campussen, verduurzaming bedrijfsvoering en een bijdrage leveren aan de vitaliteit van medewerkers).

 • Reisbewegingen en CO2 uitstoot in 2017
  Meer dan 440 miljoen km legden medewerkers en studenten vorig jaar af naar en voor Fontys. Dat zijn ruim 11.000 rondjes om de aarde. Voor het eerst hebben we laten onderzoeken wat de klimaatimpact is van al die reisbewegingen. Oftewel, wat de CO2 uitstoot was.
  Sfeerafbeelding Fontys

  De totale CO2 emissie van Fontys als gevolg van het personenvervoer was in 2017 23.877 ton. Dat zegt misschien niet zoveel. Maar als je je bedenkt dat we - om dat te compenseren - een bos zouden moeten aanplanten zo groot als 1/3 van de oppervlakte van Nederland, dan zegt het al wat meer.
  Sfeerafbeelding Fontys

  Het onderzoek geeft niet alleen inzicht in de CO2 emissie, maar laat ook zien met welke vervoersmiddelen we vorig jaar het meeste hebben gereisd. Per Fontys-locatie is dit inzichtelijk gemaakt.

  De uitkomsten uit dit onderzoek dienen als referentie voor metingen de komende jaren. En het helpt bij de prioritering van mobiliteitsmaatregelen die effect hebben op klimaatimpact en bereikbaarheid.

 • Resultaten mobiliteitsenquête 2018

  Om meer inzicht te krijgen in het woon-werk en woon-studieverkeer, de bereikbaarheid van de Fontyslocaties en de tevredenheid over het reizen, is in juni 2016 een eerste mobiliteitsenquête uitgezet, de zogenaamde nulmeting. Dit jaar is in juni een tweede meting gehouden.

  De resultaten van 2018 t.o.v. 2016
  De waarderingscijfers van de gemiddelde bereikbaarheid per locatie (ingevuld door medewerkers en studenten) zijn nagenoeg gelijk gebleven. Medewerkers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,7 en studenten gemiddeld een 7,4 in zowel 2016 en 2018 voor de bereikbaarheid van de Fontyslocaties. Voor de vervoerswijze is wel een duidelijke verschuiving waarneembaar ten opzichte van 2016. Medewerkers reizen voor de woon-werkafstand 10% minder met de auto, gaan vaker met de fiets en maken meer gebruik van het openbaar vervoer. Studenten daarentegen reizen 5% meer met de auto en het OV voor de woon-studie afstand alleen minder vaak met de fiets.

  Sfeerafbeelding Fontys